Ing.

Vladimír Čudek

Ph.D.

FSI – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vladimír Čudek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2005,Ing.,Fakulta strojního inženýrství,obor Přesná mechanika a optika

Přehled zaměstnání

  • 2006, strojírenský technik, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

  • Cvičení: CAD, 3CD, 1 stupeň, 2 ročník.

Vědeckovýzkumná činnost

  • Studium tenkých mazacích filmů a vytváření textur na třecích površích pomocí laseru

Projekty

  • Konstrukční návrh a realizace piezo posuvu u interferometru ASKANIE.
  • Konstrukční návrh a realizace laboratorního zařízení pro měření optických vlastností nehomogenních tenkých vrstev.
  • Měření mechanických vlastností tenkých vrstev při depozici metodou PECVD.