doc. Ing.

Vladimír Chalupský

CSc., MBA

FEKT, UETE – externí spolupracovník

xchalu16@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Publikace

 • 2016

  Chalupský, V.; Schüller, D.; Chlebovský, V. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND COMPETENCES THROUGH BUSINESS SIMULATIONS. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. s. 183-189. ISBN: 978-619-7105-75- 9. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Corporate Culture and Market Orientation in High- Tech Companies. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. s. 169-176. ISBN: 978-619-7105-75- 9. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2015

  SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z.; CHALUPSKÝ, V. Consumer House of Quality Matrix for Shopping Decision Making Process. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015. Albena, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2015. s. 131-138. ISBN: 978-619-7105-48- 3. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2014

  AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. The performance of high-tech companies: The evidence from the Visegrad Group. Ekonomická revue, 2014, roč. XVII, č. 4, s. 181-198. ISSN: 1212- 3951.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; CHLEBOVSKÝ, V.; DOUBRAVSKÝ, K.; CHALUPSKÝ, V. The Conceptual Scheme for Managing University Stakeholders Satisfaction. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 719-727. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  HANZELKA, M.; CHALUPSKÝ, V. Using the concept of Customer Life- time Value in Strategic Management Companies. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. IBIMA. 24nd IBIMA Conference Miláno, 2014: IBIMA, 2014. s. 235-240. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 17, s. 52-60. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. INVESTIGATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS AND TECHNIQUES. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 2013 (61), č. 4, s. 833-840. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2012

  FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V. Connections Between CRM and Market Orientation. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2012, roč. 15, č. 1, s. 55-64. ISSN: 1212- 3285.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Marketing Communication Management in Higher Education. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2012, roč. 15, č. 2, s. 61-69. ISSN: 1212- 3285.
  Detail

  AFONINA, A.; MOKHOVA, N.; CHALUPSKÝ, V. The Relation between the Strategic Management Tools and Techniques and Organizational Performance: a Literature Review. In Trends in economics and management for the 21st century. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. The Current strategic management tools and techniques: The evidence from Czech Republic. Economics and management- 2007, 2012, roč. 2012, č. 17(4), s. 1535-1544. ISSN: 1822-6515.
  Detail | WWW

 • 2011

  SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Internal Marketing Communication of Higher Education Institutions. Economics and management- 2007, 2011, roč. 2011, č. 16, s. 1316-1322. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

 • 2008

  CHALUPSKÝ, V. Výsledky inovace předmětu Marketinogvé aplikace. Marketing a komunikace, 2008, roč. XVIII (4), č. 4, s. 10-12. ISSN: 1211- 5622.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  CHALUPSKÝ, V. Nové trendy v marketingu a jejich odraz v procesu zkvalitnění vzdělávání. In Nové trendy v marketingu. EF JČU. Tábor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2007. s. 38-48. ISBN: 978-80-7040-968- 8.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. a kol. Market Orientation in High- tech Firms. In Sborník slavnostní veděcké konference, Brno: Fakulta podnikatelská. Brno: 2007. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Strategic Marketing - a Case of Brewing Industry. Sevilla: 2007.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Marketing. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 1-29.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V. The Method of Measuring Market Orientation. In EIBA 2007. 1. Catania, Itálie: European International Business Academy, 2007. s. 27- 30 ( s.)
  Detail

  CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I. MARKET ORIENTATION IN HI- TECH FIRMS. In research in the area of economics and company management. 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V. POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH- TECH FIRMÁCH. In Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. Brno: CERM, s.ro. o, 2007. s. 94-103. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

 • 2004

  Chalupský, V. The role of market orientation in contemporary managament. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Strategic Aspects of Industrial Marketing. Málaga: Universidad de Malaga, Facultad de ciencias economicas y empresariales, 2004.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Strategy in industrial marketing environment: concept, types and implementation. 1. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004.
  Detail

 • 2003

  CHALUPSKÝ, V. K některým aspektům analýzy spokojenosti zákazníků se službami. 2003, č. 3, s. 9 ( s.)
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Customer satisfaction measurement methods. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. v: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2003.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Možnosti využití marketingových postupů při oslovování potenciálních investorů. Brno: 2003.
  Detail

 • 2002

  HOFFMANN, P., CHALUPSKÝ, V., HAJKR, J. Strategický marketing. Strategický marketing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. ISBN: 80-80-214-2201-.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Towards the customer satisfaction audit: its purpose and utilization in Czech firms. In Marketing theories and methods. Vilnius: Vilnius University, 2002. s. 65 ( s.)ISBN: 9986-19-516- 0.
  Detail

  HAJKR, J., CHALUPSKÝ, V. Vzdělávání souvislostí pomocí virtuální simulace The Global Marketplace. In Aktivní formy výuky s využitím simulačních her na českých a zahraničních školách. Jindřichův Hradec: VŠE v Praze, fakulta managementu Jindřichův Hradec, 2002. s. 10- 17 ( s.)ISBN: 80-245-0283- 6.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V., HAJKR, J., HOFFMANN, P. Strategický marketing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. ISBN: 80-80-214-2201-.
  Detail

 • 2001

  CHALUPSKÝ, V., HOFFMANN, P., STŘELSKÁ, K. Marketingový audit jako prostředek budování konkurenční výhody. Marketingový audit jako prostředek budování konkurenční výhody. 19. Brno: a, 2001. ISBN: 123456.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Marketingový audit spokojenosti zákazníků. vědeck spisy VUT v Brně. vědeck spisy VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 45 s. ISBN: 80-214-2005- 7.
  Detail

 • 1998

  CHALUPSKÝ, V. Ekonomicko-manažerská vysokoškolská studia z pohledu integrace naší země do EU. DÚ Řízení kvality manažerského vzdělávání v ČR a ve vybraných evropských zemích. Zpráva. Brno: PC DIR Brno, 1998.
  Detail

 • 1997

  CHALUPSKÝ, V.; HAJKR, J. Marketingové strategické hry na internetu - nová cesta ve vzdělávání manažerů. In Conference on Business and Economic Development. Sborník. Brno: FP VUT Brno, Nottingham Business School, Trend Univ, 1997. s. 65 ( s.)
  Detail

  CHALUPSKÝ, V. Marketingové strategické hry na internetu - nová cesta ve vzdělávání manažerů. In Conference on Business and Economic Development. Sborník. Brno: FP VUT Brno, Nottingham Business School, Trend Uni, 1997. s. 65 ( s.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

 • 1996

  CHALUPSKÝ, V.; KEPRDA, J. Výzkum informačních produktů v ČS. 1. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT Brno, 1996.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.