doc. Ing.

Vladimír Chalupský

CSc., MBA

FEKT, UETE – externí spolupracovník

xchalu16@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Projekty

 • 2020

  Komparace marketingových přístupů v oblastech B2B a B2C, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Manažérské kompetence ovlivňující zákaznickou zkušenost v prostředí průmyslu 4.0, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Dimenzionální dekompozice zákaznické zkušenosti, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Marketingové přístupy pro zvyšování zákazníkem vnímané hodnoty, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Specifické faktory úspěchu podniků v České republice , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výzkum souvislostí a implementace CRM a MO u firem z oblasti letectví, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum na vytvoření metodologie auditu jako nástroje pro řízení marketingové komunikace institucí terciárního vzděláváni , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA402/07/1493, Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail