prof. RNDr.

Vladimír Aubrecht

CSc.

FEKT, UVEE – profesor

+420 54114 6332, +420 54114 6715
aubrecht@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Funkce

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Kolegium děkana, člen

Telefon+420 54114 6715

Vysoké učení technické v Brně

Knihovní rada VUT, člen

Telefon+420 54114 6715

Vysoké učení technické v Brně

Kolegium rektora, děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií

Telefon+420 54114 6715

Vysoké učení technické v Brně

Vědecká rada, člen vědecké rady

Telefon+420 54114 6715

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.