prof. Ing.

Vítězslav Hájek

CSc.

FEKT, FEKT KD – člen

hajek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.01.1957 - 31.12.1962

  VAAZ Brno
  Elektrická a speciální výzbroj letadel

 • 01.01.1982 - 31.12.2004

  Vysoké učení technické v Brně
  Elektrické stroje, přístroje a pohony

Doplňující informace:

Vzdělání

 • 1957 -  1962    Vojenská akademie Brno, obor Elektrická a speciální výstroj letadel 
 • 1964 -  1966    VUT FE Brno, postgraduální studium, zaměření              Automatická regulace  a   počítací stroje  
 • 1976 -  1981    Vědecká výchova, disertační práce na téma „Optimalizace spouštěcích souprav  spalovacích motorů z hlediska současných trendů jejich vývoje“, obor Stavba energetických  strojů  a zařízení (25.6.1982 – CSc.)  
 • 1991 -   Habilitace v oboru „Elektrické stroje a přístroje“,  FE VUT v Brně,  1.2.1991 – Doc.)  
 • 2002 -              Profesor, obor „Elektrické stroje, přístroje a pohony“  VŠB-TU Ostrava

 

 • Akademické a vědecké hodnosti

 • Ing., VA Brno, 1962,
 • CSc., VUT Brno, 1982,
 • Doc., VUT-FE Brno, 1991,
 • Prof., VŠB-TU Ostrava 2002

 

 

Přehled zaměstnání

 • 01.01.1962 - 31.12.1982

  PAL-MAGNETON s.p. Kroměříž
  konstuktér, vývojový pracovník, hlavní konstruktér -elektrické stroje a přístroje

Doplňující informace:

 • 1962 -               Mikrotechna, n.p., Uherské Hradiště, dílenský kontrolor (2 měsíce)
 •                           PAL-Magneton, n.p. Kroměříž:
 • 1962 – 1964     pomocný konstruktér, konstruktér
 • 1965 -  1967     programátor-analytik
 • 1968 -  1969     vývojový pracovník, samostatný vývojový pracovník
 • 1970 -  1978     vedoucí odboru konstrukce výrobků
 • 1979 -  1982     vedoucí analytik VS
 • VUT  FE  v Brně, Katedra elektrických strojů a přístrojů:
 • 1982 – 1986     výzkumný pracovník
 • 1987 -  1989     odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
 • 1990 -  1991     vedoucí katedry
 • 1991 -  2001     docent
 • 2002                    profesor – ÚVEE FEKT VUT v Brně