Mgr.

Viera Štoudková Růžičková

Ph.D.

FSI, ÚM OMA – odborný asistent

+420 54114 2548
ruzickova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2003, Mgr., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, odbor matematika
  • 2006, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, obor matematická analýza

Přehled zaměstnání

  • 2006-dosud odborný asistent, Ústav Matematiky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

  • 2003-2006, Matematická analýza I-III - cvičení, Matematika II - seminář, PřF, Masarykova Univerzita v Brně
  • 2006-2007 Matematika I - cvičení, FSI, VUT v Brně
  • 2013-dosud výuka na FSI, VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

  • diferenční rovnice: lineární Hamiltonovské a symplektické systémy, kvadratické funkcionály; diferenciální rovnice na time scales
  • funkcionální diferenciální rovnice: okrajové úlohy

Akademické stáže v zahraničí

  • 2005 Universität Ulm, Erasmus/Socrates Program (3 měsíce)

Projekty

  • GA201/04/0580 Diferenční rovnice a dynamické rovnice

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

17

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

18