Ing.

Veronika Svozilová

FEKT, UBMI

+420 54114 6685
svozilova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Veronika Svozilová

Publikace

 • 2019

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. s. 95-100.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; SEMELA, M.; STÁŇA, I.; GRUBEROVÁ, O. Analysis of Driver Reaction During Braking and Avoidance Maneuver. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP, 2019. s. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  SVOZILOVÁ, V. COMPARISON OF MANUAL AND AUTOMATIC DETECTION OF MUSCLE ACTIVATION MOMENTS. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. s. 457-462. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; SEMELA, M.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analysis of selected types of advertisement influencing the driver´s visual attention in real road traffic. In Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2018. Road and Rail Infrastructure V. Zagreb: Department of Transportation University of Zagreb, 2018. s. 1083-1088. ISBN: 978-953-8168-25-3. ISSN: 1848-9850.
  Detail

  STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 225-232. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. SVALOVÁ ODEZVA U ZDRAVÝCH LIDÍ A U LIDÍ TRPÍCÍCH PARKINSONOVOU CHOROBOU. 10. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-5621-1.
  Detail | WWW

  SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. Electromyography for determination of muscle response: Effects of Parkinson disease. In Gate and Posture. GAIT & POSTURE. Elsevier, Gate and Posture, 2018. s. 156-157. ISSN: 0966-6362.
  Detail | WWW

  SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O.; STÁŇA, I.; SEMELA, M. Analysis of Driver Reaction Time for People Suffering from Parkinson Disease. In International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 780-786. ISBN: 978-86-916153-4-5.
  Detail | WWW

 • 2017

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; STÁŇA, I.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. ANALYSIS OF SELECTED DISTRACTING FACTORS INFLUENCING MOTORIC COMPONENT OF REACTION TIME USING ELECTROMYOGRAPHY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC DEVELOPMENT, LOGISTICS & SUSTAINABLE TRANSPORT. Croatia: 2017. s. 41-50. ISBN: 978-953-243-090-5.
  Detail | WWW

  VALLOVÁ, O.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I. Definition of the driver reaction time. Ceitec PHD Retreat II. 2017. s. 28-28. ISBN: 978-80-210-8550-3.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Analýza reakční doby řidiče se zaměřením na motorickou odezvu. Conference Proceedings of Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: 2017. s. 7-12. ISBN: 978-80-214-5486-6.
  Detail

  SVOZILOVÁ, V.; KOZUMPLÍK, J. Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 4, s. 43-49. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  VALLOVÁ, O.; ŽALUD, L.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K. Completing the Process of Foot Posture Index Objectivization Using the Microsoft Kinect: Talar Head Position Assessment. Ceitec PHD Retreat II. 2017. s. 108-108. ISBN: 978-80-210-8550-3.
  Detail

 • 2016

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K. ANALYSIS OF DRIVER MUSCLE RESPONSE: A SIMULATOR STUDY. 8. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2016. 2016. s. 34-41. ISBN: 978-80-214-5336-4.
  Detail | WWW

  SVOZILOVÁ, V.; MÉZL, M. Modeling of the EEG signal. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 2, s. 43-51. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O. Schopnost řidičů určit bezpečnostní vzdálenost. Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 2016. s. 65-75. ISBN: 978-80-904625-8-8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.