Ing.

Veronika Řezáčová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9531
rezacova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2003

  Studium a využití techniky DGT pro speciační analýzu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Studium a využití techniky DGT pro speciační analýzu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Stanovení biodostupných forem kovů v půdách, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Stanovení biodostupných forem kovů v půdách, zahájení: 01.01.2002
  Detail

 • 2000

  Domácí zvíře jako marker znečištění městské aglomerace, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail