Ing.

Veronika Bumberová

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 6906
bumberova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010 – 2017 (ukončení titulem Ph.D. dne 10.11.2017)
 • Doktorský studijní program: Řízení a ekonomika podniku
 • Složení státní doktorské zkoušky dne 23.04.2013
 • Instituce: VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno 12
 • 2007 – 2009 (ukončení titulem Ing. dne 18.06.2009)
 • Instituce: VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno 12
 • Magisterský studijní obor: Podnikové finance a obchod 
 • Studijní program: Ekonomika a management

 

Přehled zaměstnání

 • 01.12.2017 - do současnosti
 • Pozice: Odborný asistent - Ústav managementu
 • Instituce: VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
 • Popis: vědecko-výzkumná a pedagogická činnost, vedení bakalářských a diplomových prací.
 • 15.09.2014 - 31.11.2017
 • Pozice: Asistent - Ústav managementu
 • Instituce: VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
 • Popis: vědecko-výzkumná a pedagogická činnost, vedení bakalářských a diplomových prací.
 • 01.11.2012 - 31.12.2012
 • Pozice: Odborný pracovník kvality
 • Instituce: VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
 • Projekt: CZ.1.07/2.2.00/28.0289 Inovace SP RI a systém kvality
 • Popis: Implementace systému řízení kvality vzdělávacího procesu na fakulty podílející se na výuce mezi-fakultního SP RI.
 • Náplň pozice: pilotní ověření systému řízení kvality vzdělávacího procesu ve studijním programu Rizikové inženýrství, sběr a vyhodnocování dotazníků studentů a akademických pracovníků, vyhodnocování pilotního ověření.
 • 01.11.2010 -14.10. 2012
 • Pozice: Asistent předsedy koordinační rady
 • Instituce:VUT- Brno, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
 • Projekt: ESF OPVK reg. č. CZ.1.07./2.4.00/12.0017
 • Popis: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji
 • Náplň pozice:zpracovávání zápisů z chůzí koordinačních rad a vedení, jednní s firmami, příprava rámcových smluv, zpracování dokladů pro monitorovací zprávy.

Pedagogická činnost

 • Výzkumné metody v řízení (určeno pro magisterský studijní program). Praktické užití metod výzkumu v řízení formou sběru zejména primárních dat. Zaměření na výzkumné strategie a přístupy (kvantitativní, kvalitativní a smíšený) a jejich metody a techniky sběru dat (questionnaire survey, interviews, focus group, observation, geotracking apod.).
 • Business development assessment (určeno pro bakalářský studijní program v rámci profesního programu ESBD). Komplexní pojetí problematiky rozvoje společnosti. Identifikace organizačních problémů a výzev souvisejících s růstem podnikání. Proaktivnost a plánovitost akcí a aktivit na různých úrovních podnikatelské činnosti prostřednictvím rozvojových intervencí. Přístupy, modely a metody jsou vybrány a upraveny tak, aby odpovídali potřebám zavedených mikro a malých firem. 
 • Založení a řízení nového podniku (určeno pro magisterský studijní program). Praktické pojetí seed, start-up fáze a založení nového podniku. Od myšlenky přes analýzy prostředí a trhu, volby vhodné strategie pro začínající podnik, nastavení obchodního modelu (lean) a jeho rozpracování do dílčích částí podnikatelského plánu jako (vývoj a testování), plán výroby/obchodu/služby, provozní plán, organizační plán, marketingový plán, finanční plán až po zhodnocení rizik z projektu a časového harmonogramu.
 • Technologické podnikatelství (určeno pro magisterský studijní program, kooperace JIC Brno). Podpora kreativního myšlení, schopnost iniciovat inovace produktů, procesů a hodnot a rozvíjet strategie rozšiřování trhů. Získané dovednosti z technologického podnikání umožňí studentům vypracovat a prezentovat projekty technologických inovací na základě konkrétního zadání z praxe.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkumná činnost:
  Jednotka analýzy: mikro a malé podniky (do 49 zaměstnanců)
  •Odvětví (podoblast zaměření): tržní služby (znalostně intenzivní obchodní služby - KIBS)
  •Výzkumná oblast: rozvoj organizace, teorie změn a vývoje v organizacích, strategická adaptace a změna, technologické a organizační inovace, podnikatelství, vzory chování.

Univerzitní aktivity

 • Název: International Staff Week 2019, VIVES - Kortrijk, Belgium
 • Instituce: Commercial Sciences, Business Management and Informatics
 • Datum konání: 20 - 24 Listopad 2019
 • Název: Mezinárodní spolupráce, Tampere University of Applied Science (TAMK)
 • Instituce: International business management (IBM)
 • Datum konání: 05 - 08 května 2019
 • Název: International Staff Week 2019, ISCTE University Institute of Lisbon
 • Instituce: International business
 • Datum konání: 01 - 05 duben 2019
 • Název: International Staff Week 2018, IUT de Saint-Etienne, France
 • Instituce: GACO department
 • Datum konání: 12 - 16 listopad 2018
 • Název: International Staff Week 2017, VIVES - Kortrijk, Belgium
 • Instituce: Commercial Sciences, Business Management and Informatics
 • Datum konání: 20 - 24 Listopad 2017
 • Název certifikátu: 12th European Entrepreneurship Colloquium
 • Vydáno: 25.07.2015
 • Datum konání: 19.07.2015 - 25.07.2015
 • Instituce: EFER and UnternehmerTUM, Germany
 • Název certifikátu: Certifikovaný projektový praktikant IPMA Level D
 • Certifikační číslo: 1838D14
 • Vydáno: 18.11.2014
 • Uděleno certifikačním orgánem: Společnost pro projektové řízení, o.s. (SPŘ), Zemědělská 5, 613 00 Brno
 • Název kurzu: Příprava na certifikaci International Project Management Association (IPMA) stupeň "D"
 • Datum konání: 17.062014 - 18.06.2014, 27.06.2014
 • Číslo: PPŽ223
 • Projekt: CZ.1.07/2.2.00/28.0255
 • Instituce: Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)
 • Název kurzu: Kurz projektového řízení
 • Datum konání: 21.5, 22.5. 04.06.2014
 • Projekt: CZ.1.07/2.2.00/28.0255
 • Číslo: PPŽ216
 • Instituce: Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)
 • Název kurzu: Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance VUT
 • Datum konání: 07.102011 - 26.06.2012 (ukončeno obhajobou práce)
 • Číslo: iDPS 11/2012
 • Instituce: Institut celoživotního vzdělávání (ICV)