Mgr.

Vendula Soběslavská

FSI, ÚJ – asistent

sobeslavska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Vendula Soběslavská

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Pedagogická fakulta MU v Brně

9/2002 – 6/2009: Magisterský studijní program Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ.

10/2004 – 10/2005: Celoživotní vzdělávání: Učitelství pro SŠ – německý jazyk a literatura.

9/2001 – 9/2006: Magisterský studijní program Učitelství pro SŠ -anglický jazyk a literatura.

9/1998 – 9/2003: Magisterský studijní program: Učitelství pro ZŠ – německý jazyk a literatura, hudební výchova.

5/2004: Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe-Institut.

8/2005: Krátký tlumočnický kurz anglického jazyka, School of Management and Languages, Edinburgh.

6/2006: Státní speciální tlumočnická zkouška z jazyka německého, Státní jazyková škola, Brno.Přehled zaměstnání

2/2017 - dosud: Výuka anglického jazyka FSI VUT

11/2007 – 12/2016: Externí výuka anglického jazyka FSI VUT

8/2006 – 5/2008: Externí překlady, práce v administrativě

"FiP" s.r.o. obchodní zastoupení německých strojírenských firem

9/1998 - dosud: Soukromá výuka anglického a německého jazyka (dospělí, děti)

2/2006 – 30/2006: Lektorka anglického a německého jazyka

Jazyková škola MIRAMARE

2/2006 – 8/2006: Překladatelka a tlumočnice

Siemens Drásov, projekt SAPVědeckovýzkumná činnost

NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129, 4 s. ISBN 978-3-7000-0826-2.

NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.

Akademické stáže v zahraničí

9/2006 – 5/2007: Lucemburk, Lucembursko, univerzita, stipendijní pobyt

8/2005: Edinburgh, Velká Británie, tlumočnický kurz

4/2004 – 7/2004: Heidelberg, Německo, Pedagogická akademie, stipendijní pobyt

10/2003 – 3/2004: Lipsko, univerzita, Německo, stipendijní pobyt

2/2004: Paříž, Francie, kurz francouzského jazyka

7/2002: Melton College York, Velká Británie, kurz anglického jazyka

9/2000 – 1/2001: Eisenstadt, Rakousko, Pedagogická akademie, stipendijní pobyt, Sokrates