Ing.

Václav Vyčítal

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6236
vycital@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Vyčítal, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  VRÁNA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; JURÍK, M.; BLAHŮŠEK, R.; KURFIŘT, M. Battery Storage and Charging Systems Power Control Supporting Voltage in Charging Mode. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
  Detail | WWW

 • 2019

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; HÁLA, T.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V. Assessment of effectiveness of distributed generation support for voltage evulation by means of power control. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; VACULÍK, J. Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 22, s. 1-25. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V.; HÁLA, T.; JURÍK, M.; KURFIŘT, M.; BLAHŮŠEK, R. OVĚŘENÍ PŘÍNOSU FVE KE STABILIZACI NAPĚTÍ V MEZNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH SOUSTAVY NÍZKÉHO NAPĚTÍ. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; BLAŽEK, V.; KUČERA, M. Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-17. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 20, s. 1-15. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M. Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN. In Sborník konference ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; CARMAN, B. Application of the probabilistic approach for earthing system evaluation in distribution network. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2018, roč. 20, č. 110, s. 268-279. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MLÝNEK, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  CARMAN, B.; PALMER, S.; FICKERT, L.; CONNOR, T.; GRIFFITHS, H.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PARTAL, E.; CARDOSO, C.; DESCHANVRES, S.; GUO, D.; HANRATTY, B.; KONIG, P.; LOURO, M.; MOLLER, C.; STRELEC, G.; WAHLBERG, M. Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk analysis. Paris, France: CIGRE- INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, 2018. 198 s. ISBN: 978-2-85873-451-1.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Frequency Characteristics of Current Transducers in 0-100 kHz. In Buenos Aires, Argentina: ADEERA, 2018. s. 1-12.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. MODELLING OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EARTHING SYSTEMS IN ANSOFT MAXWELL. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 487-491. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017. s. 1-20.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2017. s. 1-79.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza paralelního chodu sítí 22 kV. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; VYČÍTAL, V. Analýza přesnosti koeficientů využití zemničů s využitím simulace pomocí metody konečných prvků. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Sensitivity Analysis of Earthing System Impedance for Single and Multilayered Soil. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. Glasgow, UK: CIRED, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování univerzálního monitoru NN. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V. Zhodnocení využívaných typů automatik pro přizemnění postižené fáze. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earthing System Resistance Calculation Using Analytical Approach with Mutual Coefficients. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 67-72. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M. Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation. 2017.
  Detail

 • 2016

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav distribučních sítí. In Sborník konference ČK CIRED 2016. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2016. s. 1-16. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; RAMPL, M. Load-flow and Short-circuit Calculation in Sokolnice Distribution Network over Reconstruction. In Proceedings 2016 17th International Scientific Conference on ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). Praha: 2016. s. 36-40. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Electricity Load Forecasting Using Autoregressive And Artificial Neural Network Model. In Proceedings of the 22nd conference Student EEICT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 472-476. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování prototypu univerzálního monitoru NN. 2016. s. 1-68.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.