• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Václav Uher

Ing. Václav Uher

Osobní číslo VUT 72782
ORCID ID 0000-0001-7453-7941
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
AGARWAL, A.; ISSAC, A.; DUTTA, M.; ŘÍHA, K.; UHER, V. Automated skin lesion segmentation using K- Means clustering from digital dermoscopic images. In International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: IEEE, 2017. s. 743-748. ISBN: 978-1-5090-3982- 1.
Detail | WWW
 
2016
PANDEY, A.; CHANDRA, R.; DUTTA, M.; BURGET, R.; UHER, V.; MINÁŘ, J. Automatic Detection of Red Lesions in Diabetic Retinopathy using Shape Based Extraction Technique in Fundus Image. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. s. 538-542. ISBN: 978-1-5090-1287- 9. ISSN: 1805-5435.
Detail
POVODA, L.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; UHER, V.; DUTTA, M. Optimization Methods in Emotion Recognition System. Radioengineering, 2016, roč. 25, č. 3, s. 565-572. ISSN: 1805-9600.
Detail
 
2015
SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, roč. 122, č. 2, s. 1-12. ISSN: 0169- 2607.
Detail | WWW
MEHTA, G.; DUTTA, M.; BURGET, R.; UHER, V. Edge Based Block Wise Selective Fingerprint Image Encryption Using Chaos. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. Prague, Czech republic: 2015. s. 555-559. ISBN: 978-1-4799-8497- 8.
Detail
UHER, V.; BURGET, R.; DUTTA, M.; MLÝNEK, P. Forecasting Electricity Consumption in Czech Republic. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. Prague, Czech Republic: 2015. s. 262-265. ISBN: 978-1-4799-8497- 8.
Detail
ARGANDA-CARRERAS, I.; TURAGA, S. C.; BERGER, D. R.; CIRESAN, D.; GIUSTI, A.; GAMBARDELLA, L. M.; SCHMIDHUBER, J.; LAPTEV, D.; DWIVEDI, S.; BUHMANN, J. M.; LIU, T.; SEYEDHOSSEINI, M.; TASDIZEN, T.; KAMENTSKY, L.; BURGET, R.; UHER, V.; TAN, X.; SUN, C.; PHAM, T.; BAS, E.; UZUNBAS, M. G.; CARDONA, A.; SCHINDELIN, J.; SEUNG H. S. Crowdsourcing the creation of image segmentation algorithms for connectomics. Frontiers in Neuroanatomy, 2015, roč. 9, č. 142, s. 1-13. ISSN: 1662- 5129.
Detail | WWW
 
2014
KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Color Image (Dis) Similarity Assessment and Grouping based on Dominant Colors. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2014. s. 631-634. ISBN: 978-80-214-4983- 1.
Detail
UHER, V.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Automatic Image Labelling using Similarity Measures. In MEDCOM 2014 CD- ROM. Greater Noida: IEEE, 2014. s. 101-104. ISBN: 978-1-4799-5096- 6.
Detail | WWW
MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; DUTTA, M. Multi–GPU Implementation of k- Nearest Neighbor Algorithm. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2014. s. 764-767. ISBN: 978-1-4799-8497- 8.
Detail
UHER, P.; UHER, V. CT04 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ I (S-TZB) PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. CT04 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ I (S-TZB) PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2014. s. 1-37. ISBN: 978-80-214-4972- 5.
Detail
 
2013
UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; KARÁSEK, J. Audio mining extension. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. s. 12-18. ISBN: 978-3-8440-2145- 5.
Detail
MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI: Interactive Segmentation Toolkit. In Engineering Applications of Neural Networks. Communications in Computer and Information Science. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 380-387. ISBN: 978-3-642-41012- 3. ISSN: 1865- 0929.
Detail
UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. 3D Brain Tissue Selection and Segmentation from MRI. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. s. 839-842. ISBN: 978-1-4799-0402- 0.
Detail
MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; GÜNEY, S. Evolutionary Improved Object Detector for Ultrasound Images. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. s. 586-590. ISBN: 978-1-4799-0402- 0.
Detail
MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; GÜNEY, S. Speeding up Viola–Jones Algorithm using Multi– Core GPU Implementation. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. s. 808-812. ISBN: 978-1-4799-0402- 0.
Detail
BURGET, R.; RAY, J.,K.;UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M.;. Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. s. 793-797. ISBN: 978-1-4799-0402- 0.
Detail
KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; DUTTA, M.; KUMAR, Y. Optimization of Logistic Distribution Centers Process Planning and Scheduling. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). New Delhi, Republic of India: 2013. s. 343-348. ISBN: 978-1-4799-0190- 6.
Detail
KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. Optimization of Warehouse Processes - Benchmark Definition. In MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: 2013. s. 45-50. ISBN: 978-80-214-4755- 4.
Detail
MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI for Satellite Data Analysis. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. s. 3-11. ISBN: 978-3-8440-2145- 5.
Detail
 
2012
UHER, V.; BURGET, R. Automatic 3D Segmentation of Human Brain Images Using Data- mining Techniques. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2012. 1. 2012. s. 578-580. ISBN: 978-1-4673-1118- 2.
Detail
UHER, V. Automatic Human Brain 3D Segmentation. In Proceedings of the 18th conference STUDENT EEICT 2012 volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. s. 74-78. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
Detail
BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J. Trainable Segmentation Based on Local-level and Segment- level Feature Extraction. In IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. 1. Barcelona: 2012. s. 17-24. ISBN: 978-1-4673-1118- 2.
Detail
 
2011
BURGET, R.; UHER, V.; CERVENEC, R. Rapid Image Feature Extraction and Mining. In RCOMM 2011, Rapidminer community meeting and conference. 2011. s. 123-134. ISBN: 978-3-8440-0093- 1.
Detail
 
2010
BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; ZUKAL, M. Semi- Automatic Image Data Analysis. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 1, s. 61-67. ISSN: 1213- 1539.
Detail
BURGET, R.; KARÁSEK, J.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; DOSTÁL, O. Rapidminer image processing extension: A platform for collaborative research. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. s. 114-118. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.