Ing.

Václav Sadílek

Ph.D.

FAST, STM – odborný asistent

+420 54114 7397
sadilek.v@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Sadílek, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Rozvoj teorie a pokročilých algoritmů pro analýzu neurčitostí v inženýrských úlohách (UNCEPRO), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Sdružená Úloha Mechaniky a Proudění v Betonu Řešená Pomocí Meso-Úrovňového Diskrétního Modelu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Únava konstrukčního betonu řízená kumulativním smykovým přetvořením, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2014

  Detekce trhlin v cementových kompozitech pomocí 3D digitální korelace obrazu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Aproximace rozdělení pevnosti konstrukčních systémů s paralelním uspořádáním křehkých Weibullovských prvků, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Víceúrovňový stochastický model poškozování moderních kompozitů s heterogenní výztuží, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Experimentální analýza svazků skleněných vláken, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Charakterizace optimálních singulárních korelačních matic náhodných vektorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Predikce náhodné pevnosti konstrukcí z vláknobetonu a textilního betonu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vliv heterogenity a prostorové proměnlivosti materiálových parametrů na šíření trhlin z hladkého líce a zářezu v betonu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail