prof. Ing.

Václav Píštěk

DrSc.

FSI, ÚADI OPJ – vedoucí odboru

+420 54114 2271
pistek.v@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1970, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní stroje a manipulační zařízení
 • 1976, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba energetických strojů a zařízení
 • 1979, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba energetických strojů a zařízení
 • 1989, DrSc., Technische Universität Otto von Guericke Magdeburg, obor Maschinenbau
 • 1989, Prof., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Spalovací motory

Přehled zaměstnání

 • 1971-1979, asistent a odborný asistent, FS VUT v Brně, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel
 • 1979-1989, docent, FS VUT v Brně, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel
 • 1979 - 1981 samostatný vývojový pracovník, PIKAZ - inženýrský podnik Praha, odbor výzkumu spalovacích motorů (1/2 úvazek)
 • 1989-dosud, profesor, FS/FSI VUT v Brně, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel/ Ústav dopravní techniky/Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Pedagogická činnost

 • Magisterské studium, studijní obor Automobilní a dopravní inženýrství: Spalovací motory, výpočtové modelování, experimentální metody
 • Vedení diplomových prací z oboru spalovacích motorů a vozidel
 • Školitel doktorského studia v oboru spalovacích motorů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Automobilní inženýrství, spalovací motory a motorová vozidla.
 • Výpočtové modelování a experimentální metody.
 • Motory s vnějším přívodem tepla.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1979, Technische Universität München, Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Kraftfahrzeuge (Prof. Dr.-Ing. Gerhard Woschni), 10 měsíců
 • 1982, Technische Universität München, Institut für Verbrennunskraftmaschinen und Kraftfahrzeuge (Prof. Dr.-Ing. Gerhard Woschni), 3 měsíce
 • 1987, Budapesti Müszaki Egyetem, Jármügépészeti Intézet (Prof. Dr. Lévai Zoltán) 1 měsíc
 • 1988/89, Technische Universität Magdeburg, Sektion Dieselmotoren, Pumpen und Verdichter (Prof. Dr.sc.techn. Hilmar Gitter), 4 měsíce
 • 1989, Technische Universität München, Institut für Verbrennunskraftmaschinen und Kraftfahrzeuge (Prof. Dr.-Ing. Gerhard Woschni), 3 měsíce
 • 1996, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Maschinenmeßtechnik und Kolbenmaschinen (Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke), 3 měsíce
 • 2001, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Maschinenmeßtechnik und Kolbenmaschinen (Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke), 3 měsíce
 • 2007, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Maschinenmeßtechnik und Kolbenmaschinen (Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke), 2 měsíce
 • 2012, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Mobile Systeme (Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke), 1 měsíc
 • 2014, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Mobile Systeme (Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke), 1 měsíc

Univerzitní aktivity

 • 1992-2004, člen vědecké rady Fakulty vojenskotechnické - druhů vojsk, Vojenská akademie v Brně
 • 1994-dosud, člen vědecké rady FS/FSI VUT v Brně
 • 2000-dosud, předseda oborové rady doktorského studijního programu Stroje a zařízení obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2001-dosud, ředitel Ústavu dopravní techniky/Ústavu automobilního a dopravního inženýrství
 • 2004-dosud, člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií, Vojenská akademie v Brně/Univerzita obrany

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003-dosud, člen redakční rady časopisu MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars
 • 2003-2013, člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (doktor věd, DSc.) v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles, konstrukcí, mechanizmů a prostředí, Akademie věd ČR
 • 2005-2011, člen Rady výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
 • 2005-2011, člen správní rady Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
 • 2012 - dosud, člen Řídicího výboru Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Projekt TAČR TE01020020.

Projekty

 • 1994-1996, Nekonvenční systémy tlumení vibrací hnacích ústrojí spalovacích motorů. Projekt GA ČR 101/94/0544, řešitel
 • 1995-1997, Nová koncepce komplexního elektronického managementu zážehových spalovacích motorů. Projekt GA ČR 101/95/1403, spoluřešitel
 • 1996-1998, Nová koncepce komplexního elektronického managementu vznětových spalovacích motorů. Projekt GA ČR 101/96/0253, spoluřešitel
 • 1996-1998, Řešení procesu spalování pro nízkoemisní motory. Projekt GA ČR 101/96/0995, řešitel
 • 2001-2003, Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu. Projekt GA ČR 101/01/0027, řešitel
 • 2002-2004, Virtual Engine - A Tool for Military Truck Reliability Increase. Projekt Research and Technology Organisation RTO (CZ001), řešitel
 • 2003, Komplexní grafické pracoviště. Projekt FRVŠ 957, řešitel
 • 2003-2005, Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla. Projekt GA ČR 101/03/0299, řešitel
 • 2005-2011, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II. Projekt 1M0568 MŠMT ČR, spoluřešitel
 • 2006, Komplexní diagnostické pracoviště dopravní techniky. Projekt FRVŠ 538, řešitel
 • 2006-2008, Reálné pracovní cykly motorů s vnějším přívodem tepla. Projekt GA ČR 101/06/0402, řešitel
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM0021630518, člen řešitelského týmu (D1)
 • 2009-2011, Interakce pružných těles prostřednictvím tenkých vrstev viskoelastické kapaliny. Projekt GA ČR 101/09/1225, řešitel
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2012-2017 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Projekt TAČR TE01020020, člen Řídicího výboru, vedoucí řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

44

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

41

Citace ostatní (bez autocitací)

37