Ing.

Václav Pecina

FCH, CMV

xcpecina@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Pecina

Projekty

  • 2019

    TJ02000128, Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
    Detail

    Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
    Detail