Ing.

Tomáš Vojtek

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-04 – vědecký pracovník

tomas.vojtek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2008, Bc., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor Dopravní prostředky
  • 2010, Ing., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor Dopravní prostředky
  • 2014, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, téma dizertační práce: Šíření únavových trhlin ve smykových módech II, III a II+III v kovových materiálech.

Pedagogická činnost

  • Fyzika I, II - laboratoře
  • Struktura a vlastnosti moderních materiálů

Vědeckovýzkumná činnost

  • Mechanismy šíření únavových trhlin, efekty zavírání trhlin, módy I, II, III

Akademické stáže v zahraničí

  • 2010 - 2016, 10 stáží v celkové délce 25 měsíců, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (Ústav Ericha Schmida pro materiálové vědy, Rakouská akademie věd), Leoben, Rakousko.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

59

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

60

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Od roku 2012: Člen European Structure Intergrity Society (ESIS)