Ing.

Tomáš Trčka

Ph.D.

FEKT, UFYZ

+420 54114 6011
trcka@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  ROZSYPALOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Thermally loaded concrete specimens: fractal dimensions of fracture surface and mechanical fracture parameters. In Research and Modelling in Civil Engineering 2019. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2020. s. 7-30. ISBN: 978-83-7365-525-6.
  Detail | WWW

 • 2019

  SOBEK, J.; KLON, J.; TRČKA, T.; CIFUENTES, H.; RIOS JIMENEZ, J. Study on ligaments’ areas differences between different sizes of modCT concrete specimens. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018; Vysoké Tatry; Slovakia; 12 September 2018 through 14 September 2018. CRC Press/Balkema, 2019. s. 235-240. ISBN: 9780367075095.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

 • 2018

  SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu. Sborník příspěvků Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 621-626. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  SOBEK, J.; KLON, J.; TRČKA, T.; CIFUENTES, H.; RIOS JIMENEZ, J. Study on the differences between surface fracture areas for different sizes of modCT specimens. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018). Tatranské Matliare, Slovak Republic: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
  Detail

  HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; TRČKA, T. prototypu autonomního diagnostického systému pro monitoring a vzdálenou správu provozních stavů deskových výměníků tepla. 2018. s. 1-15.
  Detail

  HOLCMAN, V.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. systému měření a verifikace rozměrů balíků kartonů. 2018. s. 1-25.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Detailed Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete after Fire Experiments. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 220-225. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail

 • 2017

  TRČKA, T.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P.; BAROŇ, I.; STEMBERK, J. Field Measurement of Natural Electromagnetic Emissions near the Active Tectonic and Mass-Movement Fractures in Caves. Solid State Phenomena, 2017, roč. 258, č. 1, s. 460-464. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Detailní stanovení lomových parametrů betonu po požárních experimentech. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. Solid State Phenomena, 2017, č. 259, s. 15-20. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠIK, O.; BÁBOR, P.; ŠKARVADA, P.; POTOČEK, M.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; BELAS, E. Investigation of the effect of argon ion beam on CdZnTe single crystals surface structural properties. Surface and Coatings Technology, 2016, roč. 306, č. A, s. 75-81. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 547-552. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2015

  MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T. Anatomy of Excess Noise Sources and Electromagnetic Emission During Loading of Fibre Reinforced Composites. In Proceedings of the 4th International, Conference of Engineering Against, Failure. 2015. s. 511-518. ISBN: 978-960-88104-5- 7.
  Detail

 • 2014

  TRČKA, T. Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních materiálů. Brno: 2014. s. 1-128.
  Detail

  PODSHIVALOV, A.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Statistical characteristics of electromagnetic emission signals of mechanical loaded composite samples. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T. Fracture related electromagnetic emission measurement and excess noise analysis of reinforced composites. Procedia Materials Science, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 116-121. ISSN: 2211- 8128.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B.; ŠTOUDEK, R. Detection of Inhomogeneities and Cracks in Composite Materials by the Method of Partial Discharges. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 549-552. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  CSÉFALVAY, G.; TRCKA, T.; VODÁK, O.; SEDLÁK, P. Using Acoustic Emission in Fracture Monitoring of Cementitious Composites. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 592-593, s. 521-524. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MACKŮ, R.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 529-532. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  TRČKA, T.; LÁNÍK, J.; MACKŮ, R. Comparing the Properties of Polypropylene Fibers Contained in Ordinary and Lightweight Concrete Using Three-Point Bending Tests with Stress Concentrator and Acoustic Emission Method. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 537-540. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  TRČKA, T. Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních materiálů. 2014. s. 1-27.
  Detail

  VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B. Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - Experimental measurements and cohesive crack model simulations. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7). Key Engineering Materials (print). Switzerland: 2014. s. 676-679. ISBN: 978-3-03785-934-6. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2013

  KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B. Noise Diagnostics of Composite Materials by using Spectral Characteristics of Electromagnetic Emission. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N- USB. Montpellier: 2013. s. Tu-P- 1 (Tu-P-4 s.)ISBN: 978-1-4799-0670- 3.
  Detail

  ŠIK, O.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; VONDRA, M. Effect of High Operating Temperature on Electrcal Quantities of CdTe Radiation Detectors. International Journal of Advancements in Electronics and Electrical Engineering, 2013, roč. 3, č. 1, s. 60-63. ISSN: 2319- 7498.
  Detail

  MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Brno: VUTIUM, 2013. s. 215-215. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

  MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; SADOVSKÝ, P. Analysis of excess noise sources in concrete composite materials and impact on electromagnetic emission measurement. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N- USB. Montpellier: 2013. s. Th-P-12- 1 (Th-P-12-4 s.)ISBN: 978-1-4799-0670- 3.
  Detail

  ŠIK, O.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; VONDRA, M. " Effect of High Operating Temperature on Electrical Quantities of CdTe Radiation Detectors. In Proc. of the Second Intl. Conf. on Advances in Electronic Devices and Circuits. 1. Kuala Lumpur, Malaisie: Institute of Research Engineers and Doctors, 2013. s. 60-63. ISBN: 978-981-07-6261- 2.
  Detail

  VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B. Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - experimental measurements and cohesive crack model simulations. Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno, česká republika: 2013. s. 229-229. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

 • 2012

  TRČKA, T. Failure Detection in Cementitious Composites by the Electromagnetic and Acoustic Emission. In Student EEICT - Proceedings of the 18th Conference vol. 3. Brno: Litera Brno, 2012. s. 298-302. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Use of Electromagnetic and Acoustic Emission in Failure Monitoring of Cementitious Composites. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. s. 530-537. ISBN: 978-80-214-3692- 3.
  Detail

  KNÁPEK, A.; MIKMEKOVÁ, Š.; BRÜSTLOVÁ, J.; TRČKA, T.; KLAMPÁR, M. Surface Examination of Ultra-sharp Cold Field- Emission Cathode. In New Trends in Physics, NTF2012, Proceedings of the conference. první. Brno: 2012. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-4594- 9.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KNÁPEK, A. Failure Monitoring of Mechanically Loaded Concrete Blocks by Electromagnetic and Acoustic Emission Methods. In New Trends in Physics, NTF2012, Proceedings of the conference. první. Brno: 2012. s. 86-89. ISBN: 978-80-214-4594- 9.
  Detail

  TOFEL, P.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Fracture Detection by Electro- Ultrasonic Spectroscopy. In 19th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE. 2012. s. 1-8. ISBN: 978-5-905576-18- 8.
  Detail

  VODÁK, O.; VESELÝ, V.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; KERŠNER, Z. Numerical simulation of failure processes in plain concrete causing acoustic and electromagnetic emission. Computational Mechanics 2012. Špičák, Česká republika: University of West Bohemia, Pilsen, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157- 4.
  Detail

 • 2011

  TRČKA, T. Continual measurement of electromagnetic and acoustic emission signals for various loading conditions. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r. o, 2011. s. 391-395. ISBN: 978-80-214-4273- 3.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; TOFEL, P. Electromagnetic and acoustic emission signals real-time measurement, processing and data evaluation. Key Engineering Materials, 2011, roč. 465, č. 1, s. 332-335. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B. Noise diagnostics of advanced composite materials for structural applications. In ICNF2011: 2011 21st International Conference on Noise and Fluctuations. 1. Toronto, Kanada: IEEE, 2011. s. 88-91. ISBN: 978-1-4577-0191- 7.
  Detail

 • 2010

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 2, s. 57-59. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  TRČKA, T. Characteristics of the improved set- up for electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Volume 595. Brno, 2010: NOVPRESS s.r. o, 2010. s. 139-143. ISBN: 978-80-214-4079- 1.
  Detail

  TOFEL, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; TRČKA, T. Electro Ultrasonic Spectroscopy of Magnesium Composites. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 5/ 2010, s. 142-144. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Diagnostika mechanicky namáhaných materiálů založená na kontinuálním záznamu elektromagnetické a akustické emise. In Dielectric and Insulating System in Electrical Engineering. 1. Bratislava, 2010: STU, 2010. s. 131-134. ISBN: 978-80-227-3366- 3.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement and real time processing. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Electromagnetic and acoustic emission signals real time processing. In IMAPS CS International Conference 2010. Brno, 2010: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 313-318. ISBN: 978-80-214-4138- 5.
  Detail

 • 2009

  TRČKA, T. Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek. In Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. Brno: FEKT VUT v Brně, 2009. s. 289-292. ISBN: 978-80-214-3938- 2.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Spectral analysis of electromagnetic and acoustic emission stochastic signals. AIP conference proceedings, 2009, roč. 1129, č. 1, s. 655-658. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  TRČKA, T. Continual multi-channel measurement of electromagnetic and acoustic emission signals in solid dielectric materials. In Proceedings of the 15th conference, Student EEICT 2009. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r. o, 2009. s. 176-180. ISBN: 978-80-214-3869- 9.
  Detail

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise. In Diagnostika 09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 201-204. ISBN: 978-80-7043-793- 3.
  Detail

 • 2008

  TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise. In Non- destructive testing in engineering practice. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r. o, 2008. s. 126-129. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.