Ing.

Tomáš Šupina

FP – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Šupina

Publikace

 • 2014

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Lean preparation of manufacturing with application of predetermined times. Scientia& Societas, 2014, roč. X, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M.; HOLUBÍK, J. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. Acta academica karviniensia, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 88-96. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

 • 2013

  ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Monitoring of production with ICT and it's influence for labour productivity in industrial production. In Cpnference Proceedings of MEKON 2013 Selected Papers. 1. Ostrava: Ekonomická fakulta, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3068- 1.
  Detail

  HOLUBÍK, J.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku. In Sborník příspěvků. Česká republika: Slezská Univerzita v Opavě, 2013. s. 453-462. ISBN: 978-80-7248-901- 5.
  Detail

 • 2012

  ŠUPINA, T.; JUŘICA, P. Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. 1. Brno: Fakulta podnikatelská, 2012. s. 45-51. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

 • 2011

  CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The optimalization of teaching production planning (TPV 2000) from the perspective of knowledge management. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. s. 98-98. ISBN: 978-80-87533-01- 7.
  Detail

  CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The development of competitiveness industry enterprises in conditions of European Union. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2011, roč. 52, č. 4, s. 149-152. ISSN: 1813- 7903.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.