Ing.

Tomáš Solný

Ph.D.

FCH, CMV - cmv – vědecký pracovník

+420 54114 9442
xcsolny@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Solný, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 15-18. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  Vodackova,P Vranikova,B Svacinova,P, Franc,A Elbl,J Muselik,J Kubalak,R Solny,T. Evaluation and Comparison of Three Types of Spray Dried Coprocessed Excipient Avicel (R) for Direct Compression. BioMed Research International, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW

 • 2017

  SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J.; DAMBORSKÝ, P. Investigation on preparation of 2D shaped magnetite nanoparticles by precipitation of Mohr's salt. In 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). 1. OSTRAVA: TANGER LTD, 2017. s. 189-194. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; ENEV, V.; SOLNÝ, T. Kompletní materiálová charakterizace vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel (Etapa I). 2017. s. 1-7.
  Detail

  SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T. Development and research of wick substitute materials in hydrocarbon candles. 2017.
  Detail

  SOLNÝ, T. Závěrečná zpráva z výzkumu pro firmu TOPCORE, s.r.o. 2017.
  Detail

 • 2016

  Tomáš Solný, Petr Ptáček, Jiří Másilko, Jakub Tkacz, Eva Bartoníčková, Svava Davidsdóttir, Rajan Ambat. TiO2 surface coating of Mn-Zn dopped ferrites study. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 153-158. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; SOLNÝ, T.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of the glass transition of co- amorphous drug by DMA. In XVI. Workshop of physical chemists and electrochemists Book of abstracts. 1. Masaryk University, Brno, Czech Republic: MUNI press, 2016. s. 212-214. ISBN: 978-80-210-8267- 0.
  Detail

  GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; SOLNÝ, T.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Tobermorite synthesis under hydrothermal conditions. In International Conference on Ecology and new Building materials and products. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 100-107. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  SOLNÝ, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P. Preparation and TiO2 Coating of nanosized magnetic particles. In NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. 1st Edition 2015. Ostrava: Tanger Ltd, 2015. s. 226-230. ISBN: 978-80-87294-63- 5.
  Detail

  SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J. Preparation of magnetic nano- sized iron oxide particles. CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. Brno: Masarykova Universita, 2015. s. 118-118. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  SOLNÝ, T.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; KRATOCHVÍL, J.; PAŘÍZEK, L.; BEDNÁREK, J. Study of Surface Treatment of Freshly Fabricated Concrete Roof Tiles. Advanced Materials Research (online), 2015, roč. 1124, č. 1662-8985, s. 76-82. ISSN: 1662-8985.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 137-138. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

 • 2014

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; SOLNÝ, T. Souhrné analýzy energetických produktů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-39.
  Detail

  SOLNÝ, T.; KOSÁR, P.; KALINA, L. Surface treatment of concrete roof tiles. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 261-264. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  OPRAVIL, T.; SOLNÝ, T. Výzkum bezborového lepidla pro lepení papírových dutinek. 2013. s. 1-13.
  Detail

 • 2012

  SOLNÝ, T. Non Freezing Heat Transfer Liquids Research and Optimalization. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. VUT V Brně, Fakulta Chemická, 2012. s. 429-433. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.