Ing.

Tomáš Sitek

FSI, EÚ OEI

Tomas.Sitek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Sitek

Publikace

 • 2019

  SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; POLÁČIK, J.; ŠPILÁČEK, M.; VARBANOV, P. Fine combustion particles released during combustion of unit mass of beechwood. RENEWABLE ENERGY, 2019, roč. 140, č. 1, s. 390-396. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

  VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. s. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ADAMEC, V. Experimental Investigation of Concentration and Size Distribution of Fine Combustion Particles Emitted by Small Biomass Boiler under Various Operation Conditions. 2019.
  Detail

  POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K. Částice emitované peletovým kotlem při proměnlivých provozních podmínkách. Sborník konference. Česká Aerosolová Společnost. Velké Bílovice: Česká Aerosolová Společnost, 2019. s. 40-43. ISBN: 987-80-270-6416-8.
  Detail

 • 2018

  POLÁČIK, J.; ŠNAJDÁREK, L.; ŠPILÁČEK, M.; POSPÍŠIL, J.; SITEK, T. Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere. ENERGIES, 2018, roč. 11, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠPILÁČEK, M.; POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Fine Particles Emission from Controlled Combustion of Beech Wood in Laboratory Conditions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2018, roč. 70, č. 1, s. 1945-1950. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Influence of temperature on the production and size distribution of fine particles released from beech wood samples. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. 168. 2018. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.