Ing.

Tomáš Podermański

CVIS, CVIS-sítě

+420 54114 5453
tpoder@cis.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Podermański

Tvůrčí aktivity

 • PODERMAŃSKI, T.; ŠTĚPÁNEK, A.; GRÉGR, M.: flowsec; Realiable and secure NetFlow transport. http://code.google.com/p/nf-tools/source/browse/trunk/flowsec/. URL: http://code.google.com/p/nf-tools/source/browse/trunk/flowsec/. (software)
  http://code.google.com/p/nf-tools/source/browse/trunk/flowsec/, počet stažení: 2
  Detail

 • PODERMAŃSKI, T.; GRÉGR, M.: Net::NfDump; Perl API for manipulating with nfdump files. http://search.cpan.org/~tpoder/Net-NfDump/lib/Net/NfDump.pm. URL: http://search.cpan.org/~tpoder/Net-NfDump/lib/Net/NfDump.pm. (software)
  http://search.cpan.org/~tpoder/Net-NfDump/lib/Net/NfDump.pm, počet stažení: 1
  Detail

 • PODERMAŃSKI, T.; MINISTR, M.: Net::IP::LPM; Perl implementation of Longest Prefix Match algorithm. http://search.cpan.org/~tpoder/Net-IP-LPM/. URL: http://search.cpan.org/~tpoder/Net-IP-LPM/. (software)
  http://search.cpan.org/~tpoder/Net-IP-LPM/, počet stažení: 1
  Detail

 • PODERMAŃSKI, T.; KISLINGER, P.: IPv6-SHAPER; Vysokorychlostní IP traffic shaper. CVIS Antonínská. (prototyp)
  Detail

 • PODERMAŃSKI, T.: DDoSGen; DDoS Generator. https://github.com/tpoder1/ddosgen. URL: https://github.com/tpoder1/ddosgen. (software)
  https://github.com/tpoder1/ddosgen, počet stažení: 1
  Detail

 • GRÉGR, M.; PODERMAŃSKI, T.: ipv6tunmon; IPv6 transition techniques monitoring tool. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=268. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=268. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=268, počet stažení: 3
  Detail

 • GRÉGR, M.; PODERMAŃSKI, T.; ŠOLTÉS, M.: DRSYSTEM-IPV6; Prototyp systému pro sběr a uchovávání dat na lokální síti pro komunikaci protokolem IPv6. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=311. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=311. (prototyp)
  http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=311, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.