Ing.

Tomáš Marada

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OE – odborný asistent

+420 54114 2293, +420 54114 2321
marada@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika, specializace mechatronika

Přehled zaměstnání

 • 1995-1996, Projekční technik, Self Servis spol. s r.o.
 • 1999-2000, Programátorské práce, Photon Systems Instruments spol. s r.o.
 • 2002-2005, Správce počítačové sítě, INKOS spol. s r.o.
 • 2003-2005, Správce počítačové sítě, TL-Systems spol. s r.o.
 • 2004, Technický pracovník, Ústav mechaniky těles mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004, Asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2005-dosud, Odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Informatika I (1IN)
 • Automatizace (6AA)
 • Programovatelné automaty (VPL)
 • Programovatelné automaty (VPL-K)
 • Automatizace budov (VAB)
 • Automatizace budov (VAB-K)
 • Školení v kurzech (vdělávání pro firmy - programovatelné automaty)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Robotika
 • Mechatronika
 • Metody umělé inteligence (Soft computing, neuronové sítě, fuzzy, ...)

Univerzitní aktivity

 • 2005-dosud, člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na FSI VUT v Brně
 • 2007-dosud, vedoucí a správce laboratoře Programovatelné automaty

Spolupráce s průmyslem

 • Spolupráce s firmou Phoenix Contact
 • Spolupráce s firmou Prosoton (Návrhy řízení pomocí PLC)

Projekty

 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav.
  Výzkumný záměr MSM 262100024.
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav.
  Výzkumný záměr MSM 0021630518.
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci - Řízení komplexních soustav. Výzkumný záměr MSM 0021630529.
 • 2008, Inovace předmětu \"Programovatelné automaty a regulátory\".
  Hlavní řešitel projektu FRVŠ 1441.
 • 2009, Laboratoř pokročilých systémů řízení,
  Spoluřešitel projektu FRVŠ 1065.
 • 2010, Inovace předmětu \"Integrovaná nevýrobní automatizace\".
  Hlavní řešitel projektu FRVŠ 2124.

Citace ostatní (bez autocitací)

3