doc. Ing.

Tomáš Frýza

Ph.D.

FEKT, UREL – docent

+420 54114 6569
fryza@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  BRAVENEC, T.; FRÝZA, T. Multiplatform System for Hand Gesture Recognition. In 2019 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2019). Ajman, United Arab Emirates: 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5341-4.
  Detail | WWW

  POLÁK, L.; MILOŠ, J.; BLUMENSTEIN, J.; ROZUM, S.; KUFA, J.; SLANINA, M.; FRÝZA, T.; KRATOCHVÍL, T. On the Coexistence of LTE and Wi-Fi in the 2.4GHz ISM Band. In Proceedings of 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2019). Budapest, Hungary: 2019. s. 24-27. ISBN: 9781728118642.
  Detail | WWW

  MEGO, R.; FRÝZA, T. A Tool for VLIW Processors Code Optimizing. In Proceedings of the 13th International Conference on Computer Engineering and Systems (ICCES 2018). Cairo, Egypt: Ain Shams University, 2019. s. 601-604. ISBN: 978-1-5386-5111-7.
  Detail | WWW

 • 2018

  FRÝZA, T.; WALDECKER, M. Precise Measurement of Power Consumption and Execution Time for Embedded Platforms. In Proceedings of the 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2018). Maribor, Slovenia: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-1-5386-6979-2.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T.; MEGO, R. Instruction-level Programming Approach for Very Long Instruction Word Digital Signal Processors. In Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2017). Batumi, Georgia: 2018. s. 518-521. ISBN: 978-1-5386-1911-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  ÁRVA, G.; FRÝZA, T. Embedded Video Processing on Raspberry Pi. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno, Czech Republic: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
  Detail | WWW

  CINGEL, M.; NOVÁK, M.; FRÝZA, T. Characteristics of SPI Drivers in RTOS Environment. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
  Detail | WWW

 • 2016

  FRÝZA, T.; MEGO, R. Advanced Mapping Techniques for Digital Signal Processors. In 16th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. Cyprus: IEEE, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-2902-0.
  Detail

  FRÝZA, T.; MEGO, R. Frequency Domain FIR Filter Optimization for Multi-core C6678 DSP. In 26th International Conference Radioelektronika. Žilina, Slovensko: IEEE, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1674-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  MEGO, R.; FRÝZA, T. Efficiency of the Signal Processing Algorithms Using Signal-Flow Based Mapping Tool. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. 2015. s. 288-291. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
  Detail

 • 2014

  FRÝZA, T.; MEGO, R. Power Consumption of Multicore Digital Signal Processor: Theoretical Analysis and Real Applications. In Proceedings of the 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics. 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2399- 1.
  Detail

  MEGO, R.; FRÝZA, T. Tool for Algorithms Mapping with Help of Signal- Flow Graph Approach. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika 2014. 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715- 8.
  Detail

 • 2013

  MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; FRÝZA, T.; SIMANDL, M. Sequential and parallelized FPGA implementation of spectrum sensing detector based on Kolmogorov- Smirnov test. In Algorithms and Architectures for Parallel Processing, 13th International Conference, ICA3PP 2013, Vietri sul Mare, Italy, December 18-20, 2013, Proceedings, Part I (Lecture Notes in Computer Science LNCS8285). 2013. s. 336-345. ISBN: 978-3-319-03858- 2.
  Detail

  MEGO, R.; FRÝZA, T. Performance of parallel algorithms using OpenMP. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2013. 2013. s. 236-239. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
  Detail

  FRÝZA, T.; MEGO, R. Low Level Source Code Optimizing for Single/Multi/ core Digital Signal Processors. In MAREW 2013. 2013. s. 294-297. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
  Detail

 • 2012

  FRÝZA, T.; MARŠÁLEK, R.; ADAMEC, F. Effective Programming of Very Long Instruction Word Digital Signal Processors. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 1. Brno, Czech Republic: DREL, Brno University of Technology, Czech Republic, 2012. s. 247-250. ISBN: 978-80-214-4468- 3.
  Detail

  FRÝZA, T.; SVOBODOVÁ, J.; ADAMEC, F.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Overview of Parallel Platforms for Common High Performance Computing. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 1, s. 436-444. ISSN: 1210-2512.
  Detail | WWW

  MEGO, R.; FRÝZA, T. RFID prístupový terminál. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T.; SVOBODOVÁ, J.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Multiplatform Approaches and Tools for Parallel Computing in Signal Processing Domain. In Proceedings of The Seventh International Conference on Digital Telecommunications ICDT2013 (CD-ROM). 1. Chamonix, France: IARIA, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-1-61208-193- 9.
  Detail

  RUMÍŠEK, T.; FRÝZA, T. Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 7, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

 • 2011

  FRÝZA, T.; ŠEBESTA, J.; FEDRA, Z.; ZELINKA, P. Mikroprocesorová technika a embedded systémy, Počítačová cvičení. Skripta. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 1-86. ISBN: 978-80-214-4350- 1.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T.; ADAMEC, F.; SVOBODOVÁ, J.; PROKOPEC, J. Introduction to Combined Programming Model in Signal Processing Domain. In Proceedings of 19th Telecommunications Forum TELFOR 2011. Belgrade, Serbia: Telecommunications Society, Belgrade, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1498- 6.
  Detail

 • 2010

  ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Multiplatform Library Configuration and Tuning Tool for Multiprocessor System on Chip. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2010. s. 195-198. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
  Detail

  ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Design - Time Configurable Processor Basic Structure. In Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, Austria, 2010. s. 119-120. ISBN: 978-1-4244-6610- 8.
  Detail

  FRÝZA, T. Real Time Processing in Educational Practice with Help of TMS320C6713 DSP Starter Kit. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Department of Radio Electronics, 2010. s. 101-104. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
  Detail

  SLANINA, M.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; URBANEC, T.; PETRŽELA, J.; FRÝZA, T.; MARŠÁLEK, R.; HANUS, S.; DORDOVÁ, L.; KASAL, M.; KOLKA, Z.; KRATOCHVÍL, T.; DŘÍNOVSKÝ, J. Moderní bezdrátová komunikace. Moderní bezdrátová komunikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 1-170. ISBN: 978-80-214-4156- 9.
  Detail

  RAIDA, Z.; SLANINA, M.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z.; URBANEC, T.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J.; VÁGNER, P.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T.; FEDRA, Z.; FRÝZA, T.; KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Advanced Radio Communication Systems and Their Components - Lectures. Advanced Radio Communication Systems and Their Components - Lectures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2010. s. 1-135. ISBN: 978-80-214-4173- 6.
  Detail

  FRÝZA, T. A Complete Video Coding Chain Based on Multi- Dimensional Discrete Cosine Transform. Radioengineering, 2010, roč. 19, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1210- 2512.
  Detail | WWW

 • 2009

  ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Design and Optimization of ColdFire CPU Arithmetic Logical Unit. In Proceedings of 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz (Poland): 2009. s. 699-702. ISBN: 978-83-928756-0- 4.
  Detail

  ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Binary Division Algorithm and Implementation in VHDL. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava (Slovakia): 2009. s. 87-90. ISBN: 978-80-214-3865- 1.
  Detail

  FRÝZA, T. Introduction to Fixed- point Multiplication and Signal Processing Application. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava (Slovakia): 2009. s. 281-284. ISBN: 978-80-214-3865- 1.
  Detail

  ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Měření vzájemné fáze pomocí konvoluce. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Brno: Studentská sekce IEEE VUT v Brně, 2009. s. 18-21. ISBN: 978-80-214-3938- 2.
  Detail

  FRÝZA, T.; HORÁK, R.; NECESANÝ, J. Verifikace početních možností 32bitového a 8bitového procesoru. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 83-86. ISBN: 978-80-214-3938- 2.
  Detail

  FRÝZA, T.; ADAMEC, F. Základní koncepce uživatelem konfigurovatelného procesoru. In Conference Proceedings of Communication and Information Technologies KIT 2009 (cd-rom). Tatranské Zruby (Slovensko): 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-8040-376- 8.
  Detail

  FRÝZA, T.; PROKOPEC, J. Experimental Application of Channel Coding for Wireless Transmission of Compressed Video Data. In Proceedings of International Conference on Ultra Modern Telecommunications ICUMT 2009 (cd-rom). St. Petersburg (Russia): 2009. s. 1-4. ISBN: 978-1-4244-3941- 6.
  Detail

 • 2008

  FRÝZA, T. The Understanding of Communication Packets Structure for Microcontrollers Debugging. In Proceedings of the 18th International Conference Radioelektronika 2008. Praha: Czechoslovakia Section IEEE, 2008. s. 167-170. ISBN: 978-1-4244-2087- 2.
  Detail

  FRÝZA, T. Introduction to Implementation of Real Time Video Compression Method. In Proceedings of 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2008. Bratislava (Slovakia): 2008. s. 217-220. ISBN: 978-80-227-2856- 0.
  Detail

  FEDRA, Z.; FRÝZA, T. Different Poles of Three Decades Development in Microcontrollers' Domain. In Proceedings of IEEE History of Telecommunication Conference Histelcon 2008. Paris, France: IEEE, 2008. s. 148-151. ISBN: 978-1-4244-2530- 3.
  Detail

  FRÝZA, T. Modeling of Real Time Video Compression System - Three- Dimensional Discrete Cosine Transform. In Proceedings of International Conference on Signal Processing and Multimedia Applacations SIGMAP 2008. Porto (Portugal): 2008. s. 208-211. ISBN: 978-989-8111-60- 9.
  Detail

  FRÝZA, T.; ŠEVČÍK, R. Pomocný nástroj pro vývoj aplikací v jazyce C pro mikrokontroléry AVR. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. s. 58-61. ISBN: 978-80-214-3709- 8.
  Detail

  PROKOPEC, J.; FRÝZA, T. Wireless Transmission of Video Signal at Very Low Bitrate. In Proceedings of the 2008 IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems (CD-ROM). Reykjavik (Iceland): 2008. s. 89-92. ISBN: 978-1-4244-2488- 7.
  Detail

 • 2007

  FRÝZA, T. Properties of Entropy Coding for 3D DCT Video Compression Method. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Dept. of Radio Electronics, 2007. s. 467-470. ISBN: 978-1-4244-0821- 4.
  Detail

  FRÝZA, T.; PROKOPEC, J. Možnosti experimentálního využití bezdrátové komunikace ZigBee pro přenos dat na nízkých rychlostech. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2007. s. 36-39. ISBN: 978-80-214-3468- 4.
  Detail

  FRÝZA, T. Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D DCT. PhD Thesis. PhD Thesis. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2007. 32 s. ISBN: 978-80-214-3467- 7.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T. Možnosti komprimační metody 3D DCT. In Zborník príspevkov KIT 2007. Liptovský Mikuláš (Slovensko): Akadémia Ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8040-325- 6.
  Detail

  FRÝZA, T.; FEDRA, Z.; ŠEBESTA, J. Mikroprocesorová technika, Laboratorní cvičení. Elektronická skripta, evid. číslo: REL 07- 049. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. s. 1-51.
  Detail

  FRÝZA, T.; PROKOPEC, J. Průběžná zpráva juniorského badatelského grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR: Komprimace a bezdrátový přenos video signálu při nízkých bitových rychlostech. 1. 2007. s. 1-3.
  Detail

  FRÝZA, T. Basic C Code Implementations for AVR Microcontrollers. In Proceedings of 14th International Workshop on Systems Signals & Image Processing (IWSSIP). Maribor (Slovenia): University of Maribor, 2007. s. 453-456. ISBN: 978-961-248-036- 3.
  Detail

 • 2006

  Hanus Stanislav, Wilfert Otakar, Prokeš Aleš, Prokopec Jan, Frýza Tomáš, Růžička Zdeněk, Mikulka Jan, Gleissner Filip. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Brno: GA ČR, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  FRÝZA, T. Improving Quality of Video Signals Encoded by 3D DCT Transform. In Proceedings ELMAR- 2006. Zadar (Croatia): Croatian Society Electronics in Marine, 2006. s. 89-93. ISBN: 953-7044-03- 3.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T. Rozbor vlastností 3D DCT koeficientů využitelných pro kompresi video signálů. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2006. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2006. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-3247- 0.
  Detail

  FRÝZA, T. Alternativní způsob komprimace video signálů (3D DCT). In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2006. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1-29.
  Detail

  FRÝZA, T. Nové možnosti komprimace video signálů v televizní technice. In 14th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft s.r.o., 2006. s. 34 ( s.)ISBN: 80-7080-616- 8.
  Detail

 • 2005

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Tools for Compression Algorithm Implementation. In Radioelektronika 2005 Conference Proceedings. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2005. s. 53-56. ISBN: 80-214-2904- 6.
  Detail

  FRÝZA, T. Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT. In Sborník příspěvků konference Vršov 2005. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. s. 56-59. ISBN: 80-214-3008- 7.
  Detail

  FRÝZA, T. Prostředky pro testování komprimačních vlastností metody 3D DCT. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005. Brno (Česká republika): FEKT, VUT v Brně, 2005. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-3013- 3.
  Detail

  FRÝZA, T. Scan Order and Huffman Coding of 3D DCT Coefficients. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering. Sofia (Bulgaria): WSEAS, 2005. s. 235-238. ISBN: 999-2222-11- X.
  Detail

  Hanus, S. a kolektiv. Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  FRÝZA, T. Detekce střihu ve video sekvenci v časové oblasti. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2003 - sborník. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2559- 8.
  Detail

  HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Chybí název. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  FRÝZA, T. Implementace OFDM kodéru a dekodéru na signálový procesor TMS320C6711. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Implementation of OFDM Modulator and Demodulator Using TMS320C6711 DSK Board. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 3, č. 9, s. 1825-1829. ISSN: 1109- 2734.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Concept of Variation Detector Used in Video Signal Compression Domain. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 3, č. 9, s. 1776 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
  Detail

  FRÝZA, T. Realizace systému pro přenos dat v oblasti digitální terestriální televize, zdrojové kódování. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/ H109. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2730- 2.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Dissimilarity Detection in Video Sequences Using Variation in Time Domain. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. s. 162-165. ISBN: 80-227-2017- 8.
  Detail

  FRÝZA, T. Použití 3D DCT transformace při kompresi video signálů. In Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2726- 4.
  Detail

  FRÝZA, T. Vývoj kompresních formátů pro video signály. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2726- 4.
  Detail

  HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Dílčí zpráva za rok 2004. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Image Compression Algorithms Optimized for MATLAB. Radioengineering, 2003, roč. 12, č. 4, s. 18-20. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. DCT Velocity Test in Dissimilar Programming Environments. In Conference Proceedings ICECom 2003. Dubrovnik (Croatia): KoREMA, 2003. s. 117-119. ISBN: 953-6037-39- 4.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Transparency Reduction Algorithms for 3- D DCT Encoders and Decoders. In Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing. A Series of Reference Books and Textbooks. WSEAS Press, 2003. s. 192-197. ISBN: 960-8052-87- 4.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Relation Between Character of Real Video Sequences and 3D- DCT Compression. In Proceedings EC-VIP- MC 2003. Zagreb (Croatia): FEEC, 2003. s. 107-112. ISBN: 953-184-054- 7.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Video Signals Transparency in Consequence of 3D- DCT Transform. In Radioelektronika 2003 Conference Proceedings. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, FEEC BUT, 2003. s. 127-130. ISBN: 80-214-2383- 8.
  Detail

  FRÝZA, T. Optimal Conditions of Video Cube Composition for 3D- DCT Encoder and Decoder. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Volume 2. Brno, Czech Republic: VUT FEKT, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Komprese barevných signálů pomocí transformace 3- DCT. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 9, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  FRÝZA, T. Implementace 2D a 3D diskrétní kosinové transformace v Matlabu. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno, Czech Republic: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍL, T.; FRÝZA, T. Video Compression Hardware Implementation Using Programmable Media Processor. In Proceedings EC-VIP- MC 2003. Zagreb, Chorvatsko: 2003. s. 299 ( s.)ISBN: 953-184-054- 7.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Algorithms for Fast Computing of the 3D- DCT Transform. Radioengineering, 2003, roč. 12, č. 1, s. 23 ( s.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail

 • 2002

  FRÝZA, T. Trojrozměrná diskrétní kosinová transformace 3D- DCT a metody jejího výpočtu. In Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-214-2114- 2.
  Detail

  FRÝZA, T.; HANUS, S. Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D- DCT. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1-65.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.