prof. RNDr. Ing.

Tomáš Březina

CSc.

FSI, ÚM OAAG – profesor

+420 54114 2717
brezina@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Slaboproudá elektrotechnika
 • 1985, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Radioelektronika
 • 1985, RNDr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 2003, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2013, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1986, asistent, samostatný asistent, odborný asistent, Katedra obráběcích a tvářecích strojů, Katedra výrobních strojů a průmyslových robotů FS VUT v Brně
 • 1986-1991, sam. odb. pracovník, Jednotné výpočetní pracoviště FS VUT v Brně, vedoucí
 • 1991-1994, odb. asistent, Katedra informatiky FS VUT v Brně
 • 1994-2003, odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2003-2013, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2013-2016, profesor, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2017-dosud, profesor, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: inteligentní řídicí systémy
 • Magisterské studium: programovací techniky, metody umělé inteligence a soft-computing
 • Vedení diplomových prací z mechatroniky a řízení technických soustav
 • Školitel doktorského studia pro mechatroniku

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řídicí členy na bázi soft-computing
 • Použití metod umělé inteligence pro návrh řídicích členů
 • Řízení pohybu technických soustav, mechatronika

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993, Dublin City University, IR, (TEMPUS)
 • 1995, Free University of Brussels, (TEMPUS)
 • 1996, University of Stuttgart, GE, (TEMPUS)
 • 1996, Loughborow University, UK (TEMPUS)
 • 1997, VirginiaTech, Blackburg, US
 • 1998, Helsinki University of Technology, Tampere University of Technology, FI
 • 1999, San Francisco State University, US

Univerzitní aktivity

 • 2004-2013, zástupce ředitele Ústavu automatizace a informatiky
 • 2006-2013, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem
 • 2006-2013, člen vědecké rady FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud, národní reprezentant, IFtoMM, sekce robotika a mechatronika
 • 2006-dosud, člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika

Projekty

 • 1996-2000, Laboratoř pro výzkum a vývoj mechatronických systémů. Projekt MŠMT VS 96122, spoluřešitel.
 • 1998-1998, Inovace studijního programu Mechatronika. Projekt FR 0603/97, spoluřešitel.
 • 1999-2004, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Výzkumný záměr CEZ J22/98: 261100009
 • 2000-2002, Stabilita řízení rotorů na magnetických ložiskách. Projekt GA ČR 101/00/1471
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024
 • 2005-2008, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, KONTAKT 1P05ME789
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav, Výzkumný záměr MSM 0021630518, řešitel

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

69

Citace ostatní (bez autocitací)

37