prof. RNDr. Ing.

Tomáš Březina

CSc.

FSI, ÚM OAAG – profesor

+420 54114 2717
brezina@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: BMH1; Zařízení na zkoušení páteřních segmentů. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • FLORIAN, Z.; BŘEZINA, T.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L.; HOUŠKA, P.: BMH1a; Zařízení na testování páteřních segmantů - verze s motory MAXON. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUFEK, L.; HOUŠKA, P.; HOUFEK, M.; FLORIAN, Z.; BŘEZINA, T.: BMH2; Zařízení na testování otěru jamky TEP kýčelního kloubu. A2/715a. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; PIKULA, J.; BŘEZINA, T.; PODLUCKÝ, J.: senzorická věž 180/2; Scanovací senzorická věž. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; LACHNIT, Z.: inercialSensorForOMR; Inerciální snímač pro zpřesňování odometrie. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; HOUFEK, M.: elAxe-experimet; Lineární pohon pro Stewartovu platformu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; HOUFEK, M.; BŘEZINA, L.: linDrive-tester; Přípravek pro ověřování vlastností lineárního pohonu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek; Vývojový přípravek aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.: MotorKit; Modulární zařízení pro vývoj řízení elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit, počet stažení: 1
  Detail

 • BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.: StewartPlatform-001; Zařízení pro mechanické zkoušení funkčních segmentů lidského těla. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/, počet stažení: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: DCmot500; Výkonový modul pro řízení DC motorů do 500W. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf, počet stažení: 3
  Detail

 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: absoluteHallSensors; Absolutní lineární snímač polohy pro Stewartovu platformu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/, počet stažení: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: RSSP1; Řídicí systém Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek_r2; Řídicí systém aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Rizeni_magnetickeho_loziska.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Rizeni_magnetickeho_loziska.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: MotorKit_r2; Mechatronické DAQ moduly pro MotorKit. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf, počet stažení: 4
  Detail

 • ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: 4LCS; Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: kalibrator lin snímačů; Zařízení pro automatizovanou kalibraci snímačů polohy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors, počet stažení: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: JAE_DPS; Jednotka pro automatické exponování DPS. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: SLCH; Solární Li-ion nabíječka. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • PILCH, J.; HÉGR, E.; POKLUDA, J.; ŠITTNER, P.; BŘEZINA, T.: SMAWATT; Model Stewartovy plošiny v provedení tripod. FzÚ AV ČR Praha, Na Slovance 2. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.