prof. RNDr. Ing.

Tomáš Březina

CSc.

FSI, ÚM OAAG – profesor

+420 54114 2717
brezina@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Projekty

 • 2017

  TJ01000353, Vývoj specifického čtecího zařízení identifikačních průkazů, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Aplikovaná informatika a řízení, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Inovace předmětu Automatizace s využitím moderních simulačních nástrojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Synchronizace řízení běhu více AC motorů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Synchronizace řízení běhu více DC motorů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Možnosti propojení programu National Instruments LabVIEW a databáze, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Virtuální kurz k programu Microst Access ve výuce technicky zaměřených bakalářských studijních programech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  MSM0021630518, Simulační modelování mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2001

  GA101/00/1471, Stabilita a řízení rotorů na magnetických ložiskách, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail