doc. Mgr.

Tomáš Apeltauer

Ph.D.

FAST, AIU – vedoucí ústavu

+420 54114 7252
tomas.apeltauer@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.: Model IDM; Simulační nástroj pro model dopravního proudu IDM. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/idm/index.html. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/idm/index.html, počet stažení: 3
  Detail

 • APELTAUER, T.: GridGain; Implementace platformy GridGain do prostředí MS Windows. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/gridgain/index.html. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/gridgain/index.html, počet stažení: 1
  Detail

 • FRANTÍK, P.; APELTAUER, T.: DoorCounter; DoorCounter. Vysoké učení technické, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/doorcounter.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/doorcounter.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I.: Databáze evakuačních modelů; Databáze evakuačních modelů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/databaze_evakuacnich_scenaru.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/vysledky/2012/FAST-S-12-36/databaze_evakuacnich_scenaru.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.: Parallel video player; Parallel video player. PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-J-13-2009/360.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.: HTV; HTV (Higher Transport Vision). PKO. URL: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/PKO/vav/vysledky/2013/FAST-S-13-1957/HTV.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRUŽÍK, P.; MAHDAL, J.; MULÍČKOVÁ, E.; KUFNER, J.: datatenpok; Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech. http://www.fce.vutbr.cz/PKO/matuszkova.r/Metodika%20pro%20predavani%20digitalni%20projektove%20dokumentace%20staveb%20pozemnich%20komunikaci%20pro%20uchovavani%20a%20spravu%20v%20datovych%20skladech.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • APELTAUER, T.; PODROUŽEK, J.; BŘÍZA, M.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.; OKŘINOVÁ, P.: SAFEVAC; Aplikace SAFEVAC. Brno, Veveří 331/95, 602 00. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (software)
  http://www.modelyevakuace.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; VRÁNA, L.: Metodika SAFEVAC; Aplikace pokročilých modelů pohybu osob a dynamiky požáru pro bezpečnou evakuaci osob a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.modelyevakuace.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.modelyevakuace.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; NOVÁK, M.; ZUKAL, M.; ZUKAL, J.; ČIHÁČKOVÁ, P.: Metodika; Testování detekčních technologií pro potřeby závislého řízení. Knihovna. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ČIHÁČKOVÁ, P.; JEDONEK, A.; NOVOTNÝ, F.; ZUKAL, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M.: Funkční vzorek; Řadič s dynamickým řízením křižovatky nové generace. v archivu. (funkční vzorek)
  Detail

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; MISHUK, A.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J.: FireDES 1.0; Software FireDES. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/firedes.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/AIU/plasek.j/firedes.htm, počet stažení: 1
  Detail

 • WALD, F.; APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; OKŘINOVÁ, P.; BERNAS, M.; APELTAUER, J.: Metodika CESTI WP6; Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: VERIFIRE WP3; Metodika využití pokročilých modelů požáru a evakuace v požárně bezpečnostním řešení staveb. Brno, Veveří 331/95. URL: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_3_metodika.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_3_metodika.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • CÁBOVÁ, K.; KOŽICH, M.; APELTAUER, T.: VERIFIRE WP2; Metodika ověřování modelování požáru, spolehlivosti konstrukcí a evakuace osob pomocí verifikačních příkladů. Brno, Veveří 331/95. URL: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_2_metodika.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://people.fsv.cvut.cz/~wald/fire/overene_modely/CertifModels_2_metodika.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, J.; PODROUŽEK, J.; VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, T.: RESILIENCE Metodika 1; Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.resilience2015.cz/index.php/cz/, počet stažení: 0
  Detail

 • MENŠÍK, M.; HASALOVÁ, L.; VYSTRČIL, V.; ŠEVČÍK, L.; APELTAUER, T.: VERIFIRE WP1; Databáze ověřených požárně technických charakteristik materiálů. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://ptch.fce.vutbr.cz/. (specializovaná veřejná databáze)
  http://ptch.fce.vutbr.cz/, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.: Metodika TH02010372; Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; HERMAN, D.: Metodika 213/2019-710-VV/1; Metodika hodnocení bezpečnosti na základě časoprostorových trajektorií. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

 • APELTAUER, T.: VERIFIRE Seminář; Jak ověřit kvalitu předpovědi požárními modely?. Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://fire.fsv.cvut.cz/overene_modely/190923_Program_Seminar%2010.10.2019.pdf. (ostatní)
  http://fire.fsv.cvut.cz/overene_modely/190923_Program_Seminar%2010.10.2019.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, J.; APELTAUER, T.: Software pro analýzu rizik; Software pro analýzu rizik. C337. URL: https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/. (ostatní)
  https://vutbr.shinyapps.io/Evakuacni_cas_AIU/, počet stažení: 0
  Detail

 • APELTAUER, T.: TH04010377-V1; Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (ostatní)
  Detail

 • TN01000056/2-V1; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.