Mgr.

Štěpán Konečný

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3746
konecnys@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.01.1998 - 01.01.2003

  Jednooborová psychologie na Filosofické fakulty Masarykovy univerzity – specializace Psychologie organizace a řízení

 • 01.01.2003 - 01.01.2010

  Doktorské studium Filosofické fakulty Masarykovy univerzity – specializace Obecná psychologie

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2001 - 01.01.2003

  Statistik Výzkumného ústavu zdraví dítěte - Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)

 • 01.01.2004 - 01.01.2011

  Výzkumný pracovník na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

 • 01.01.2011 - 01.01.2012

  Koordinátor projektů pro Podnikatelskou fakultu VUT v Brně

 • 01.01.2011 - 01.01.2012

  Manažer soft skills OPVK projektu INOINFRA na Podnikatelské fakultě VUT v Brně

 • 01.01.2012 - 31.12.2012

  Výzkumný pracovník Katedry informačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

 • 01.01.2012 - 31.12.2014

  Odborný asistent Ústavu managementu na Podnikatelské fakultě VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • VUT FP: KspkmP Sociálně-psychologické kompetence manažera 
 • VUT FP: Rpm Personální management
 • VUT FP: Rptm Psychologie tvořivého myšlení
 • MU FSS: ZUR388 Specifika online komunikace
 • MU FSS: PSY174 Psychologie a internet – seminář Psychologie hackingu a počítačová kriminalita, lhaní na internetu
 • MU FSS: FF: PSA_005 Obecná psychologie I (kognitivní procesy)
 • MU FF: PSA_016 Úvod do psychologie
 • MU FF: PSA_018 Výpočetní technika pro psychology I
 • MU FF: PSA_020 Metodologie psychologie II
 • MU FF: PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I
 • MU FF: PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II
 • MU FF: PSA_059 Matematické a statistické metody pro psychology III

Projekty

 • Spolupráce na výzkumu GAČR (P407/10/0859) - Stopy prožité zátěžové situace v sebesystému dítěte a její další vliv na jednání v adolescenci, řešitelé Doc. Mojmír Tyrlík, PhD., prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (2010-2012)
 • Spolupráce na projektu Ministerstva vnitra (VD20072010B13) - Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky (2007-2010): tým sociologů a psychologů (spoluřešitel PhDr. Ing. Petr Soukup)
 • Spoluřešitel výzkumu GAČR (GA406/07/1196) - Funkce vztahu k druhým lidem v rámci sebesystému - vývojový přístup, řešitelé Doc. Mojmír Tyrlík, PhD., prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (2007-2009)
 • Spolupráce na výzkumu GAČR (406/04/0611) - Důvěra v procesu jednání v interpersonálních situacích, řešitelé: Doc. Mojmír Tyrlík, PhD., prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (2004-2006)