Mgr.

Štěpán Konečný

Ph.D.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3746
konecnys@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  KONEČNÝ, Š.; VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L. TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN CZECH COMPANIES: RELATIONS WITH SUBORDINATES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Globalization and its socio-economic consequences. 1st edition. Zilina: GEORG, 2018. s. 1153-1161. ISBN: 978-80-8154-249-7. ISSN: 2454-0943.
  Detail | WWW

  MAZÁNEK, L.; VRANIAK, L.; MURÍNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š. Significant leadership competencies at large industrial companies: Results of exploratory quantitative research. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, roč. 8, č. 1, s. 30-37. ISSN: 2301-2579.
  Detail

 • 2017

  VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÝ, Š.; JUŘICA, P. Application and Benefits of Competence Models as a Effective Tool of Company Management. In Proceedings of 10th International Scientific Conference, Ph.D. Conference on Business and Economics. Silesian University in Opava, 2017. s. 215-224. ISBN: 978-80-7510-265-2.
  Detail | WWW

 • 2016

  RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfway. Journal of Electronic Banking Systems, 2016, roč. 1, č. 1, s. 1-16. ISSN: 2165-9982.
  Detail | WWW

 • 2014

  RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Work- Life Balance in Male and Female Managers of Selected Companies in the Czech Republic. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 2128-2142. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š. Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1105-1112. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  RAŠTICOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š.; SCHÜLLER, D.; MUSILOVÁ, H.; KOLÁŘOVÁ, I.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; GROBLSCHEGG, S.; GENKOVA, P.; OKONEK, R.; RAFNSDÓTTIR, L.; HEIJSTRA, T.; GANEVA, Z. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population. 1. 1. Brno: CERM, 2013. 220 s. ISBN: 978-80-7204-848- 9.
  Detail

 • 2007

  KONEČNÝ, Š.;ŠMAHEL, D. Virtual communities and lying: perspective of Czech adolescents and young adults. Association of Internet Researchers - Internet research 8.0: let' s play. Vancouver: 2007.
  Detail

  TYRLÍK, Š.;KONEČNÝ, Š. Trust as a Predictor of Helping Behaviour. 2007.
  Detail

  JANYŠKOVÁ, A.;KONEČNÝ, Š. Motivace obézních pacientů k redukci hmotnosti - Aneb proč chtějí obézní ženy a muži hubnout?. Sociální procesy a osobnost 2007. Telč: 2007.
  Detail

  JANYŠKOVÁ, A.;KONEČNÝ, Š. Analýza motivace obézních žen a mužů k redukční léčbě konzervativními postupy. Praha: Guarant International. Praha: 2007.
  Detail

  SVĚTLÁK, M.,KONEČNÝ, Š.;KUKLETA, M. Kouření u adolescentů: ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu. Československá psychologie, 2007, s. 22-31. ISSN: 0009- 062X.
  Detail

 • 2006

  KONEČNÝ,Š. Vnímání odpovědnosti u adolescentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická. P11. 2006. s. 73-80. ISBN: 978-80-210-4383- 1.
  Detail

  KONEČNÝ, Š. Chování českých adolescentů na internetu. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006. s. 77-81. ISBN: 80-86633-58- 6.
  Detail

  TYRLÍK, M.;KOUŘILOVÁ, S.;KONEČNÝ, Š. How Trust Based On Personal Experience Builds Social Representations Of Austrian Neighbors Among Czech Adolescents Living Near The Czech – Austrian Border. In VIII. th conference on social representations. 2006.
  Detail

  KONEČNÝ, Š. Behavior of adolescents on the internet. 10th EARA Conference. 2006. s. 77-81.
  Detail

  ŠMAHEL, D.;KONEČNÝ, Š. Vztahy na internetu: fantazie a zklamání. In Vztahy v dopívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 161-174. ISBN: 80-7364-034- 1.
  Detail

  JANYŠKOVÁ, A.;KONEČNÝ, Š. Vztah mezi globální a fyzickou sebeúctou u obézních mužů a žen. In Článek ve sborníku. Brno: Česká obezitologická společnost, 2006. s. 29-30.
  Detail

  JANYŠKOVÁ, A.;KONEČNÝ, Š.;ZEMAN, D.;MOTTLOVÁ, A. Sebehodnocení a tělesné sebepojetí obézních žen a mužů. Brno: Medica Healthworld, 2006.
  Detail

  ŠMAHEL, D.;KONEČNÝ, Š. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika?. In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa. Olomouc: 2006. s. 10-16.
  Detail

 • 2005

  KONEČNÝ, Š.;TYRLÍK, M.;MACEK, P. Making Responsibility of Adolescents Commensurate With Their Relationship With Parents. 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology. Wurzburk: 2005.
  Detail

  SVĚTLÁK, M.;KONEČNÝ, Š.;KUKLETA, M. Kouření u adolescentů: ověřování základních teoretických konstruktů transteoretického modelu behaviorálních změn. In Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 42-44.
  Detail

 • 2004

  TYRLÍK, M.; KUKLA, L.; KONEČNÝ, Š. Sexuální zneužívání dívek. Medica Healthworld, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 25-29. ISSN: 1211- 6645.
  Detail

  TYRLÍK, M.; MACEK, M; KONEČNÝ, Š. Communication Of Shared Experience As A Source Of Social Representation. 2004.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.