doc. Ing.

Stanislav Věchet

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – docent

+420 54114 2855
vechet.s@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2004, (Ing.), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Informatika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2014, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2017-dosud, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004-2017, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR
 • 2003-2004, Programování driverů a testování mikroprocesorů Motorola, UNIS, spol. s r.o.

Pedagogická činnost

 • Informatika
 • Programovací techniky
 • Tekutinové prostředky

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikovanými metodami umělé inteligence v inženýrství
 • mobilní robotika (navigace, lokalizace, mapování, plánování cesty)
 • simulační modelování navigačních metod pro mobilní roboty a jejich experimentální ověřování
 • vestavěné systémy (systémy reálného času)
 • senzorika, zpracování dat (sonary, laserové skenery, infračervené snímače)
 • programování mikrořadičů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014: Měsíční odborná stáž na National Cheng Kung University, Taiwan
 • 2012: Čtyřměsíční odborná stáž na National Cheng Kung University, Taiwan
 • 2008: Půlroční studijní pobyt na Langports English Language College, Australia

Projekty

 • 2012-2013: LF12029 Projekt programu EUREKA, MŠMT, Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla RHM01
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav, Výzkumný záměr MSM 0021630518, spolupracovník
 • 2010: FSI-S-10-29 Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení
 • 2007: FRVŠ 2446/2007 Inovace předmětu Tekutinové prostředky automatického řízení
 • 2007: FRVŠ 786/2007 Inovace laboratoří pro výuku automatizace
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162, Znalosti a dovednosti v mechatronice – transfer inovací do praxe
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • 2006, Návrh a realizace 2D scénického senzoru pro účely lokalizace autonomního robotu v neznámém prostředí. Grantový projekt FSI, řešitel
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024, spolupracovník
 • 2000-2002, Stabilita řízení rotorů na magnetických ložiskách. Projekt GA ČR 101/00/1471, spolupracovník

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

12

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

41

Citace ostatní (bez autocitací)

4