Ing.

Stanislav Stříteský

FCH, ÚFSCH – vědecký pracovník

+420 54114 9816
xcstritesky@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Stříteský

Tvůrčí aktivity

  • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; RŮŽIČKA, R.: PROBESTATION; Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky. Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=515. (funkční vzorek)
    http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=515, počet stažení: 2
    Detail

  • ŠIMEK, V.; STŘÍTESKÝ, S.; RŮŽIČKA, R.; WEITER, M.: HYBORG; Hybridní platforma s multifunkčními obvodovými komponentami. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=516. (funkční vzorek)
    http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=516, počet stažení: 2
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.