doc. Ing.

Stanislav Seitl

Ph.D.

FAST, STM – docent

+420 54114 7362
seitl.s@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Analýza šíření trhliny zatížené kombinovaným módem namáhání v půlkruhových vzorcích vyrobených ze stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Kvantifikace vlivu agresivního prostředí na lomově-mechanické vlastnosti betonu., zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Analýza kombinovaného módu namáhaní I/II alkalicky aktivovaného betonu., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Rozvoj teorie dekompozice pravděpodobnostního prostoru a adaptivního vzorkování, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Analýza pole posuvů pomocí ODM při kombinovaném módu namáhání: Vyhodnocení experimentálních výsledků získaných pomocí DIC na stavebních materiálech, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Stanovení vybraných lomově-mechanických parametrů pro cementové kompozity při kombinovaném módu namáhání I/II., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Vytvoření procedury na zisk tvarových funkcí pro obecná zkušební tělesa opatřená V-vrubem jako koncentrátorem napětí, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  8X17060, Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects) , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  Komplexní analýza zkoušky štípáním klínem na válcových tělesech z kvazikřehkého materiálu, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Popis průběhu únavové trhliny v cementovém kompozitu: Experiment a numerická podpora/simulace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Zpřesnění vyhodnocení zkoušky štípáním klínem pro určení lomových charakteristik kvazikřehkých materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Využití akustické emise z porušování materiálů pro určování charakteristik nelineárních modelů kvazikřehkého lomu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Numerická podpora pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem: aplikace pro cementové kompozity, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Využití vyhodnocení akustické emise (AE) snímané při lomových zkouškách pro výzkum procesů porušování v kvazikřehkých materiálech, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Numerické simulace jako podpora pro výzkum vlivu velikosti, geometrie či volných okrajů těles z cementových kompozitů na jejich lomovou odezvu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Komplexní vyhodnocení provedených dynamických zkoušek těles z cementových kompozitů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vliv velikosti, geometrie a volných okrajů těles z cementových kompozitů na jejich lomovou odezvu – numerické simulace a experimenty ke zpřesnění popisu jejich porušení, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  GAP104/11/0833, Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  KJB200410901, Lom silikátových kompozitů na vzorcích z jádrových vývrtů - použití numetického modelování pro pokročilé stanovování lomových parametrů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail