Ing.

Silvestr Figalla

Ph.D.

FCH, ÚCHM

xcfigallas@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Silvestr Figalla, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství I
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
BC_MCH_PPraktikum z makromolekulární chemie
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
BC_UCHTMÚvod do chemie a technologie materiálů
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020