Ing.

Roman Jakubíček

FEKT, UBMI

+420 54114 6617
jakubicek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Roman Jakubíček

Tvůrčí aktivity

  • JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.: 4D registrace; Software pro korekci pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
    http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
    Detail

  • JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.: STM 2015; Spine Tumor Marker 2015. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
    http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.