doc. Ing.

Radovan Novotný

Ph.D.

FEKT, UMEL – docent

+420 54114 6135
novotnyr@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  NOVOTNÝ, R. Euro dolary a eurobondy. Fond Shop, 2020, č. 17/2020, s. 08-09. ISSN: 1211-7277.
  Detail | WWW

  Nemovitostní bublina. Fond Shop, 2020, s. 20-21. ISSN: 1211-7277.
  Detail

 • 2018

  NOVOTNÝ, R. Iracionální investoři. Fond Shop, 2018, č. 3/2018, s. 22-23. ISSN: 1211-7277.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Kreativní účetnictví a manipulace. Fond Shop, 2018, s. 25-26. ISSN: 1211-7277.
  Detail

 • 2017

  Nákup a prodej nemovitostí: Pásmo dohody. Hypoindex, 2017, ISSN: 1805-0662.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Rizikové IPO. Fond Shop, 2017, č. 23/2017, s. 22-23. ISSN: 1211-7277.
  Detail

 • 2015

  KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KUCHTOVÁ, Z. A Contribution to the Evaluation of NAND Flash Memory. In ICONS2015 The First International Conference on Advances and, Trends in Software Engineering - proceedings. Barcelona, Spain: IARIA, 2015. s. 74-78. ISBN: 978-1-61208-399- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. NAND Flash Memory Organization and Operations. Journal of Information Technology & Software Engineering, 2015, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2165- 7866.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, R.; KUCHTOVÁ, Z.; KADLEC, J.; KUCHTA, R.; VRBA, R. Smart City Aspects, Services and Application, A communication platform for smart cities. In The Tenth International Conference on Systems ICONS 2015. 2015. s. 1-6. ISBN: 978-1-61208-399- 5.
  Detail

  Arkadiusz Hajduga, Jaroslav Kadlec, Jarosław Dybowski, Joanna Kalbarczyk, Michał Sekrecki, Paweł Bańbura, Paweł Roszczyk, Radek Kuchta, Radovan Novotny, Robert Burliński, Wiesław Zieliński. Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased Reliability and Safety” – the European Project Concerning the Main Automotive and Transport Application Domains. Archiwum Motoryzacji, 2015, roč. 69, č. 3, s. 31-64. ISSN: 1234-754X.
  Detail | WWW

 • 2014

  NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Optimization of ceramics bonding in the area of pressure sensor manufacturing. Microsystem Technologies, 2014, roč. 20, č. 4-5, s. 719-728. ISSN: 0946-7076.
  Detail

  KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. General concept and application use-case of contactless technology for the Internet of Things (IOT). In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014 Proceedings. 1. Brno: IMAPS CS, 2014. s. 127-132. ISBN: 978-80-214-4985- 5.
  Detail

  KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; ČOŽÍK, O. RFID Modular System for the Internet of Things (IoT). Industrial Engineering & Management, 2014, roč. 3, č. 4, s. 1-7. ISSN: 2169- 0316.
  Detail

  KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. Polovodičové paměti NAND Flash. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 3, s. 15-21. ISSN: 0037- 668X.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; KUCHTA, R.; KADLEC, J. Smart City Concept, Applications and Services. J Telecommun Syst Manage, 2014, roč. 3, č. 1, s. 120-128. ISSN: 2167- 0919.
  Detail

 • 2013

  KADLEC, J.; KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R. Přehled identifikačních technologií pro "Internet věcí" = koncept sítě mezi nejrůznějšími objekty. Slaboproudý obzor, 2013, roč. 69, č. 1, s. 14-20. ISSN: 0037- 668X.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Ceramic joints for pressure sensors development. In Proceedings of the SPIE, Volume 8763, id. 876309. 876309. Grenoble, France: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013. s. 1-9. ISBN: 9780819495600.
  Detail

 • 2012

  KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R.; ŠULC, V. Wireless Automation Network Stability Evaluation. International Journal on Advances in Networks and Services, 2012, roč. 5, č. 3& 4, s. 315-323. ISSN: 1942- 2644.
  Detail | WWW

  KUCHTA, R.; NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; VRBA, R. Wireless Home Automation Network Stability Testing. In The Eleventh International Conference on Networks ICN 2012 (id 19948). Saint Gilles, Reunion Island: IARIA, 2012. s. 39-43. ISBN: 978-1-61208-183- 0.
  Detail

 • 2011

  NOVOTNÝ, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R. Přehled principů elektrického snímání nízkých tlaků – report. Slaboproudý obzor, 2011, roč. 67, č. 4, s. 16-20. ISSN: 0037- 668X.
  Detail

 • 2008

  NOVOTNÝ, R. Technological Process Optimisation and Process Characterisation in Relation to the Quality Assessment. WSEAS Transactions on Circuits, 2008, roč. 7, č. 6, s. 460-469. ISSN: 1109- 2734.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Empirical modeling in the area of technological process optimization and optimization of the burn- in process of electronic devices. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 105-108. ISSN: 1790- 5117.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Process Characterization and Description in Order to Reliability Assessment. International Journal of Circuits Systems and Signal Processing, 2008, roč. 2007, č. 4, s. 303-309. ISSN: 1998- 4464.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Jak ovlivňuje metrologie naši peněženku. Měšec. cz, 2008, roč. 2008, č. 9. 9, s. - (- s.)ISSN: 1213- 4414.
  Detail

 • 2007

  NOVOTNÝ, R. Quality Control by experimental evaluation. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE. Conference, reliability and maintenance. QRM 2007. Oxford, UK: Coxmoor Publishing Company, 2007. s. 43-47. ISBN: 978-1-901892-21- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2007, roč. 2, č. 1, s. 199-202. ISSN: 1790- 5117.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Šest pilířů koncepce six sigma a jejich praktická úskalí. Moderní řízení, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 30-37. ISSN: 0026- 8720.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. 2k factorial experiments for quality improvement and statistical process analysis purposes. In Systems Theory and Applications. Agios Nikolaos: World Scientific and Engineering Academy and Society Press, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-960-8457-90- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Dílčí zpráva grantového projektu GAČR GP102/07/ P493. 1. 2007.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Exploratorní studie pro určování informací potřebných pro studium responsních ploch. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. 2007. s. 97-100. ISBN: 978-80-214-3534- 6.
  Detail

 • 2006

  NOVOTNÝ, R. Kaizenový workshop - koncepce a metodologie. Moderní řízení, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 54 ( s.)ISSN: 0026- 8720.
  Detail

 • 2005

  Ing. Josef Bradík, Ph.D. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Empirické modely pro multiparametrické hodnocení parametrů jakosti. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Řízení technologických procesů. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, R. Empirical approach burn- in process optimisation of tantalum capacitors. In Priborostrojenie v 21 veke. Integracija nauky, obrazovanija i proizvadstva. Iževsk: Izdvo, 2005. s. 425 ( s.)ISBN: 5-7526-0224- 6.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Technological process screening for quality planning purposes. In 22-th DANUBIA- ADRIA Symposium on Experimental Method in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. s. 190 ( s.)ISBN: 953-96243-6- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Design of Experiments for Quality Parameters Assessment. In 5th WSEAS International Conference on: INSTRUMENTION, MEASUREMENT, CONTROL, CIRCUITS and SYSTEMS (IMCCAS 2005). Cancun: WSEAS, 2005. s. 200 ( s.)ISBN: 960-8457-21- 1.
  Detail

 • 2004

  NOVOTNÝ, R. Implementace six sigma v ČR. In Konference 6s. Implementace six sigma v ČR. Brno: SC& C Partners, 2004. s. 85 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Central Composite Design in Response Surface Methodology Applications. In 21 st Danubia- Adria Symposium. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. s. 174 ( s.)ISBN: 953-96243-6- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Řízení jakosti. Management jakosti produktů a procesů v organizaci. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2719- 1.
  Detail | WWW

 • 2003

  NOVOTNÝ, R. Experimental Design for Quality Evaluation and Improvement. In Quality 2003. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. D- 9 ( s.)ISBN: 80-02-01558- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Burn- in process empirical evaluation. In Proceedings of 9- th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 500 ( s.)ISBN: 80-214-2379- X.
  Detail

  KAZELLE, J., NOVOTNÝ, R. Východiska hodnocení stability a způsobilosti procesů koncepcí six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2291- 2.
  Detail

  FIEDLER, R., NOVOTNÝ, R. Měřítka výtěžnosti osazování desek plošných spojů v pojetí koncepce six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-2291- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Empirical Modelling for Optimisation Purposes. In 20-the Danubia- Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Győr: Scientific Sosiety of Mechanical Engineering, 2003. s. 64 ( s.)ISBN: 9639058203.
  Detail

  NOVOTNÝ, R., JAKUBA, M. Aplikace plánovaného experimentu v optimalizaci hodnot znaků jakosti dosahovaných technologickým procesem. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 8021422912.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Evaluace hodnot parametrů jakosti malých výběrů s využitím Weibullova rozdělení. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 74 ( s.)ISBN: 8021422912.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 8070829931.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Microelectronic structure reliability evaluation using response surface methodology. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 166 ( s.)ISBN: 8021424524.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Statistická analýza malých výběrů s využítím dvouparametrického Weibullova rozdělení. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 135 ( s.)ISBN: 8021424974.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Plánování a vyhodnocení experimentů s využitím dvouúrovňových faktoriálních plánů. In Analyza dat 2003/II - sbornik prednasek. Pardubice: Trilobyte, 2003. s. 141 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE. Q magazín, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 245 ( s.)ISSN: 1213- 0451.
  Detail

  NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Řízení a zabezpečování jakosti. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 8021424605.
  Detail

 • 2002

  NOVOTNÝ, R. Principy techniky kanban uplatňované ve výrobních i distribučních systémech. Logistika, 2002, roč. 3/ 2002, č. 3, s. 26 ( s.)ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Weibullovo rozdělení při analýzách bezporuchovosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 17/ 2002, č. 2, s. 0 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Taguchiho přístup v optimalizaci technologického procesu. In Analýza dat a statistické metody pro praxi. Pardubice: 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-238-9281- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Monitorování a měření způsobilosti procesů v pojetí koncepce šesti sigma. In Sborník přednášek z mezinárodní konference EVROPSKÝ TÝDEN V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 410 ( s.)ISBN: 11.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Test Electronic Devices for Acceptability by Lot Acceptance Sampling. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 399 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Six sigma (koncepce a metodologie). Moderní řízení, 2002, roč. 7, č. 7, s. 27 ( s.)ISSN: 0026- 8720.
  Detail

  NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Optimisation of the burn- in process. In Experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. s. 185 ( s.)ISBN: 80-01-02547- 0.
  Detail

  NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Uncertainty of measurement results. In Experimental Stress Analysis. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. s. 191 ( s.)ISBN: 80-01-02547- 0.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Optimisation of Technological Process to Achieve Required Reliability. In The Fith Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002. s. 69 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Burn- in empirical evaluation. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno 2002: Ing. Z. Novotny, 2002. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2217- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Reliability analysis of electrical and electronic parts by using Weibull distribution. In Proceedings of 8th Confecence Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, 2002. s. 213 ( s.)ISBN: 80-214-2115- 0.
  Detail

 • 2001

  NOVOTNÝ, R. Analýzy vad při zabezpečování spolehlivosti elektronických součástek. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 28/ 2001, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, R. Východiska optimalizace procesů. Logistika, 2001, roč. 9/ 2001, č. 9, s. 35 ( s.)ISSN: 1211- 0957.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Stress Testing in the Evaluation the Reliability of Electronic Devices. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Crete 2001: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2001. s. 253 ( s.)ISBN: 80-214-2027- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Spolehlivost a diagnostika. Spolehlivost a diagnostika. vydání první. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1993- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, R. Evaluation of reliability of electronic systems by using fault- tree analysis. ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 01 - PROCEEDINGS Noise and Non- Linearity Testing of Modern Electronics Components. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. s. 195 ( s.)ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

 • 2000

  NOVOTNÝ, R. Zrychlené zkoušky v testování spolehlivosti součástek. In 20 let Ústavu mikroelektroniky FEI VUT. Brno: 2000. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-1781- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.