doc. Ing.

Radomír Sokolář

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7510, +420 54114 8065
sokolar.r@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Vývoj žárovzdorných materiálů na bázi forsterit-spinel-magnezit s ohledem na odolnost proti korozi různými korozivními médii, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Vliv akcesorických oxidů ve vstupních surovinách na vlastnosti a syntézu forsteritové keramiky, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH04020378, Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  TH02020321, Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2013

  GA13-23051S, Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  TA02010084, Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Využití fluidního popílku v keramické technologii, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  MEB0810008, Studium procesu výpalu keramického střepu na bázi popílkojílové surovinové směsi, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP104/10/0885, Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostrukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail