prof. Ing.

Radimír Vrba

CSc.

CEITEC VUT – ředitel

+420 54114 9696
radimir.vrba@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Patenty

 • 2015

  patent
  VRBA, R.; MAREČEK, K.; SOCHOR, M.; CIHLÁŘ, J.; JAN, V.; KADLEC, J.; PEKÁREK, J.; VESELÝ, M.; VLACH, R.; STROBL, K.; BD SENSORS s.r.o., Buchlovice Vysoké učení technické v Brně ELCERAM a.s., Hradec Králové: Tlakový kapacitní keramický senzor s tvarovanou základnou. 305390, patent. (2015)
  Detail

 • 2012

  patent
  BARATH, P.; ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; STEHLÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání, dílec z materiálu na bázi cementu a způsob měření odezvy při mechanickém namáhání. 303207, patent. (2012)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  PEKÁREK, J.; PAVLÍK, M.; VLACH, R.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; HÁZE, J.; MAREČEK, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ , BD SENSORS, s. r. o., Buchlovice, CZ: Zařízení pro anodické pájení. 22520, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

  užitný vzor
  VRBA, R.; ŠTEFFAN, P.; BARATH, P.; STEHLÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Směs na bázi cementu ke zhotovení dílců pro měření odezvy při mechanickém namáhání a dílec z materiálu na bázi cementu. 22106, užitný vzor. Brno (2011)
  Detail