Ing.

Radek Hranický

FIT – student

xhrani00@stud.fit.vutbr.cz
128747/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Hranický

Funkce

Vysoké učení technické v Brně

Komise k oblasti tvůrčí činnosti, člen

Vysoké učení technické v Brně

Disciplinární komise VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti legislativní komise AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti komise pro tvůrčí činnost AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studentská komora AS VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.