Ing.

Petra Šmakalová

FP – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petra Šmakalová

Publikace

 • 2013

  MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P. Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup. In Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe. Brno, Izhevsk: 2013. s. 206-210. ISBN: 978-5-7526-0597- 0.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; ŠMAKALOVÁ, P.; SYCHROVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Obchodování. Obchodování. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN: 978-80-214-4709- 7.
  Detail

  ŠMAKALOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. Definování homogenních skupin stakeholderů z hlediska hodnocení jejich vlivu na řízení podniku. Scientia& Societas, 2013, roč. IX, č. 3, s. 164-172. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

 • 2012

  MILICHOVSKÝ, F.; ŠMAKALOVÁ, P. Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 56-67. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; SYCHROVÁ, L.; ŠMAKALOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference. In Trends in economics and management for the 21st century (id 20445). 2012. Brno, Česká republika: CERM, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  ROSENBERG, J.; ŠMAKALOVÁ, P. Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: FP, VUT Brno, 2012. s. 25-31. ISBN: 978-80-214-4632- 8.
  Detail

  ŠMAKALOVÁ, P. Generic stakeholder strategy. Economics and management- 2007, 2012, roč. 2012, č. 17, s. 665-669. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

 • 2011

  ŽIŽLAVSKÝ, O.; ŠMAKALOVÁ, P. Research Results in the Field of Information Support for Innovation Activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 19, č. 4, s. 387-398. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P. Relationship Marketing Effectiveness: Stakeholder approach. Izhevsk: Publishing House of Izhevsk State Technical University, 2011. s. 65-69. ISBN: 978-5-7526-0520- 8.
  Detail

  MILICHOVSKÝ, F.; ŠMAKALOVÁ, P. The Importance of Marketing Activities in seeking business opportunities. Brno: FP VUT, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4257- 3.
  Detail

  ŠMAKALOVÁ, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Stakeholder approach in marketing strategy. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 135-142. ISSN: 2029- 8501.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.