Mgr.

Petra Langerová

FEKT, UJAZ – odborný asistent

+420 54114 6075
langera@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Petra Langerová

Publikace

 • 2015

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Dictionary of mathematical terminology (Czech - English / English Czech) - Slovník matematické terminologie (Česko - anglický / anglicko - český). Edice - Slovník. Edice - Slovník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 140 s. ISBN: 978-80-244-4743- 8.
  Detail

 • 2013

  LANGEROVÁ, P. Raising Students Motivation in General English Courses at the Faculty of Electrical Engineering and Communication. In English Studies, Department of Foreign Languages. B. Brno: Vutium, Brno, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4837- 7.
  Detail

 • 2007

  LANGEROVÁ, P. Ozvučený slovníček a fonetická cvičení. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-62.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Ozvučený slovníček a fonetická cvičení (internetová aplikace). Brno: FEKT VUT v Brně, 2007.
  WWW

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. Nový on- line matematický slovník. DIDZA 4. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 51 ( s.)ISBN: 978-80-8070-689- 0.
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Nový on- line matematický slovník. In DIDZA 4. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-8070-689- 0.
  Detail

  LANGEROVÁ, P.; NOVÁK, M. Mathematical dictionary as a teaching material for computer- aided mathematical classes. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007. s. 42 ( s.)
  Detail

  LANGEROVÁ, P.; NOVÁK, M. Mathematical dictionary as a teaching material for computer- aided mathematical classes. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Process (CD-ROM). Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7231-228- 3.
  Detail

 • 2006

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Elektronický anglicko-český / česko-anglický slovník matematické terminologie (internetová aplikace). 2006. s. 0 ( s.)
  WWW

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. English- Czech dictionary of mathematical terminology. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Česko- anglický slovník matematické terminologie. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Mathematical terminology in English: its place at FEEC BUT and student' s knowledge. 5. matematický workshop. Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3289- 9.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Mathematical terminology in English: its place at FEEC BUT and student' s knowledge. In 5. matematický workshop. Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3289- 9.
  Detail

  Novák, M. Tvorba korpusu anglicko- českého slovníku matematické terminologie. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ: Matematika v inženýrském vzdělávání. Mutěnice: UTB ve Zlíně, ČVUT v Praze, Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2006. s. 146 ( s.)ISBN: 80-7318-450- 8.
  Detail

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. In Abstracts of the 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul: TMD (Turkish Mathematical Society), 2006. s. 269 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. In Proceedings of 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul: TMD (Turkish Mathematical Society), 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 0471072709.
  Detail

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. MATLAB from the point of view of non-native speakers – students of technology. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
  Detail

  Novák, M., Langerová, P. MATLAB from the point of view of non-native speakers – students of technology. XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.