Ing.

Petr Žítt

FAST, SZK

+420 54114 7528
zitt.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Žítt

Tvůrčí aktivity

  • PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.: ZZsHS_01; Zatěžovací zařízení s trvale působící hydraulickou soustavou. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
    http://www.fce.vutbr.cz/pst, počet stažení: 1
    Detail

  • BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; KLUBAL, T.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.: tlakový modul_IA5; Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.