Ing.

Petr Žítt

FAST, SZK

+420 54114 7528
zitt.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Žítt

Publikace

 • 2021

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Sustainability of Concrete Structures in Terms of Concrete Frost Resistance Determination. In Environmental Challenges in Civil Engineering. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 63-76. ISBN: 978-3-030-63878-8.
  Detail | WWW

 • 2020

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; WÜNSCHE, D. Numerical and experimental analysis of behaviour of steel fibre reinforced selfcompacting concrete slabs under loading. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Determining the Freeze-Thaw Resistance of Concrete Incorporated in an Existing Structure. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 51-56. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Vliv způsobu výroby zkušebních těles na výsledek zkoušky mrazuvzdornosti betonu. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 376-383. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. The influence of curing time on the parameters of concrete: Concreting in hot weather. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. MATEC Web of Conferences,4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The Influence of Specimen Size on the Dynamic Properties of Lightweight Concrete Determined by the Resonance Method. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. s. 1-10.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The influence of specimen size on the dynamic properties of lightweight concrete determined by the resonance method. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; ŽÍTT, P.; HALAŠTA, L.; ČALKOVSKÝ, P.; BARTOŠKOVÁ, M. Possibilities of evaluation of the masonry wall affected by the explosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; LIŠOVSKÝ, M.; ŽÍTT, P. Experimental determination of freeze-thaw resistance in self-compacting concretes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; TICHÝ, A.; ALEXA, M. Examining the Influence of the Shape, Size, and Type of Test Specimens on the Value of Young's Modulus in Lightweight Concrete. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 29-33. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Problematika stanovení mrazuvzdornosti betonu zabudovaného v konstrukci. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-9-5.
  Detail

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Vliv délky ošetřování na parametry betonu: betonáž v letním období. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 65-70. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

 • 2018

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; TICHÝ, A.; ALEXA, M. Experimentální posouzení vlivu tvaru, typu a velikosti zkušebního tělesa na hodnotu statického modulu pružnosti lehkého betonu. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

 • 2017

  ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P. Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance. In High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017. 1. Maastricht, Netherlands: Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 1041-1048. ISBN: 978-3-319-59470-5.
  Detail | WWW

  SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. Stavebně- technický průzkum brněnského kina Scala. TZB- info, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M. Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 96-101. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM KINA SCALA. Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2017. s. 163-172. ISBN: 978-80-214-5499-6.
  Detail

 • 2016

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M. Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. s. 138-138. ISBN: 978-80-02-02701- 0.
  Detail

  ŽÍTT, P.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Diagnostika železobetonové konstrukce obchodního domu Baťa v Mariánských Lázních. Beton TKS, 2016, roč. 1, č. 3/ 2016, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ŽÍTT, P.; SCHMID, P. Diagnostika železobetonového skeletu s podezřením na použití betonu s hlinitanovým cementem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. 2016. s. 197-206. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

 • 2015

  ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; LÁNÍK, J. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PŘI NÁVRHU, REALIZACI A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015. Vysoké učení technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 261-272. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail | WWW

 • 2014

  ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P. Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany. Brno: 2014.
  Detail

 • 2013

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. s. 1-122. ISBN: 978-80-7204-828- 1.
  Detail

 • 2012

  HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimetální ověření únosnosti dřevobetonových spřažených trámů zesílených cfrp lamelami. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 342-347. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

 • 2011

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. s. 1-116. ISBN: 978-80-7204-720- 8.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. Praha: Beton TKS, s.r.o., 2011. s. 83-83.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2011. Brno: CERM, 2011. s. 189-189. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010. s. 1-114. ISBN: 978-80-7204-672- 0.
  Detail

 • 2009

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P. The Behaviour of Structural Members made from Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete - Experiment, Analysis. In Transcom 2009 - Proceedings - Section 7 - Civil Engineering. EDIS. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 81-84. ISBN: 978-80-554-0039- 6.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Komplexní činnost znalce při posuzování vad a poruch staveb. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 196-200. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Influence Analysis of Fibres on Cracks Rise and Development in Members of Lightweight Concrete. In Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009. Praha: 2009. s. 283-286. ISBN: 978-80-01-04381- 3.
  Detail

 • 2008

  ŠMAHEL, M.; ŽÍTT, P.; SCHMID, P. Komplexní činnosti znalce při posuzování vad a poruch staveb. In Sborník konference. Brno: 2008. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3563-6.
  Detail

  ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Tension in RC ribbed floor, experiment- analysis. In Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 287-290. ISBN: 978-80-248-1774- 3.
  Detail

  DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P. Odporová tenzometrie jako nástroj pro měření deformačních vlastností betonových prvků a konstrukčních železobetonových dílců. In Sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 277-281. ISBN: 978-80-01-04123- 9.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. Metody stanovení pevností v tahu lehkých betonů. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerů Ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 283-290. ISBN: 978-80-01-04123- 9.
  Detail

 • 2007

  ŽÍTT, P.; LÁNÍK, J. Experimental tests of RC slabs, comparasion test of concrete and fibre- concrete. In Fibre Concrete 2007. ČVUT Praha. Praha: 2007. s. 155-161. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P. VÝŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCE Z LEHKÉHO ŽELEZOBETONU. In Sborník konference EXPERIMENT´ 07. CERM. Brno: 2007. s. 259-262. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; MISÁK, P. VÝROBA A STATICKÁ ZKOUŠKA TT PANELU Z LEHKÉHO BETONU LC 35/38-D1, 8. In Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007. ČBS servis s.o. Hradec Králové: 2007. s. 401-406. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P. Experimentální zkoušky kroucených železobetonových nosníků. Konstrukce, 2007, roč. 12, č. 2, s. 15-18. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2005

  DANĚK, P.; ŽÍTT, P. Napětí v železobetonových trámech namáhaných kroucením. In Experimentání analýza napětí. Skalský Dvůr: 2005. s. 11-12. ISBN: 80-214-2941- 0.
  Detail

 • 2004

  DANĚK, Petr; ŽÍTT, Petr; SCHMID, Pavel; PĚNČÍK, Jan. Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků. In Experimentální analýza napětí. 2004. s. 209 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  DANĚK, Petr; ŽÍTT, Petr. Únosnost ŽB nosníků při alternativních okrajových podmínkách. In Experiment 04. Brno: CERM, 2004. s. 411-417. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ŽÍTT, P.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P. Experimentální a numerická analýza ŽB nosníků namáhaných na kroucení. In Sborník konference EXPERIMENT ' 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 671-676. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.