Ing.

Petr Žítt

FAST, SZK

+420 54114 7528
zitt.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Žítt

Patenty

 • 2016

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Thermal isolation module for constructions under pressure. EP2851481B1, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 305113, patent. (2015)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; BODNÁROVÁ, L.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; HORÁK, D.; DOSTÁLOVÁ, D.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 26085, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2010

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige überwachung der deformationseigenschaften unter konstanten druck. EP 2 078 948 B1, patent. Wien (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP UK 2078948, patent. Newport (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 60 2008 000 488.0-08, patent. München (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Stanowisko do badania odksztalcen materialow przeznaczone do dlugotrwalego monitorowania charakterystyk od ksztalcen pod stalym obciazeniem. EP 2 078 948 B1, patent. Warszawa (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materiaaldeformatietestbank voor Iange-termijn bewaking van deformatiekarakteristieken onder constante druk. 2-078-948, patent. Brussel (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. E2078948, patent. Rijswijk (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Za'tažovací stolica na dlouhodobé sledovanie deformačných vlastností s konštantným prítlakom. EP 2 078 948 B1, patent. Banská Bystrica (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsteststativ för langvaring övervakning av deformationskarakteristika under konstant tryck. 2078948 2010:15, patent. Stockholm (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialedeformeringsprovestand for langtidsovervagning af deformeringskarakteristika under konstant tryk. 08018713.1 EP 2078948, patent. Tästrup (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialu deformacijas izmeginajumu stends deformacijas raksturojumu ilgstošai kontrolei zem pastaviga spiediena. 2078948, patent. Riga (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948, patent. Paris (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Naprava za priezkušanje deformacij materiala pri dolgotrajnem nadziranju karakteristik deformacij pod nespremenljivim tlakom. 2 078 948, patent. Ljubljana (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948-IE, patent. Kilkenny (2010)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige Überwachnung der Deformationseigenschaften unter konstantem Druck. 2 078 948, patent. Bern (2010)
  Detail

 • 2009

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP 2078948, patent. München (2009)
  Detail

  patent
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 301364, patent. Praha (2009)
  Detail

  užitný vzor
  ADÁMEK, J.; ŽÍTT, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno: Přípravek k měření dotvarování betonového trámce tlakem. 20113, užitný vzor. Praha (2009)
  Detail

  užitný vzor
  PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 19216, užitný vzor. Česká republika (2009)
  Detail