Ing.

Petr Vyroubal

Ph.D.

FEKT, UETE – odborný asistent

+420 54114 6149
vyroubal@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.: PEEK 4-electrode probe; Sonda pro měření elektrických vlastností práškových keramických materiálů. Sonda je umístěna v místnosti 4.37 na adrese Technická 10. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.