doc. Ing.

Petr Sysel

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6938
sysel@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; MEKYSKA, J.; SLAVÍČEK, K.; LATTENBERG, I. Critical Infrastructure Monitoring System. In 2021 IEEE 17th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA). Online: 2021. s. 165-170. ISBN: 978-1-6654-1484-5.
  Detail | WWW

 • 2019

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F. Optovláknový senzor mechanických vibrací. In LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno, ČR: AV ČR, Ústav přístrojové techniky, 2019. s. 25-27. ISBN: 978-80-87441-26-8.
  Detail

 • 2018

  SCHIMMEL, J.; SYSEL, P.; KRAJSA, O.; RYŠAVÝ, M. Fractional-Octave Filters for Energy-Efficient Noise Measurement for Sensor Networks. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. s. 243-247. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
  Detail

 • 2017

  MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; SYSEL, P.; VOJTĚCH, J.; VELC, R. Comparison of Interferometry Based and Polarization Based Sensing Systems for Use in Fiber Infrastructure Protection. In FOAN2017. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-1-5386-2413-5.
  Detail | WWW

 • 2016

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P. Long- Range Optical Fibre Based Distributed Vibration Sensing. The conferenceproceedings of KTTO 2016 (Book of abstracts). 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2016. s. 38-39. ISBN: 978-80-248-3959- 2.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, roč. [22], č. [1], s. 111-118. ISSN: 0860-8229.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SYSEL, P. Signálové procesory. Brno: Vysokké učení technické v Brně, 2015. s. 1-196. ISBN: 978-80-214- 5187.
  Detail

  MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; NOVOTNÝ, V.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; ŠÍMA, S. Phi- OTDR signal amplification. In Proc. SPIE 9506, Optical Sensors 2015. SPIE, 2015. s. 1-9. ISBN: 9781628416275.
  Detail

  SYSEL, P. Videopřednášky pro předmět Signálové procesory. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-390.
  Detail | WWW

  SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště. Brno: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; LATTENBERG, I.; KRKOŠ, R. Výzkumná zpráva k řešení projektu MPO FR-TI4/ 696. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-126.
  Detail

  RUBÁŠ, M.; SYSEL, P.; BURGET, R.; MARTINÁSEK, Z. Souhrnná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. Praha: 2N telekomunikace, 2015.
  Detail

  SYSEL, P.; MÍŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Analýza legislativy ochrany osobních dat v rámci ČR a EU. Brno: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  SYSEL, P.; MARTINÁSEK, Z. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Zabezpečení přenášených dat a autorizace přístupu. Brno: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; KRKOŠ, R.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; ŠTEFL, J.; POSPÍCHAL, P.; MALÝ, Z. The Opto- Fiber Sensory System is used for Intrusion Detection Monitored Areas and to Prevent Demage. Czech Defence Industry Review, 2015, roč. 22, č. 1/ 2015, s. 22-23. ISSN: 1802- 4300.
  Detail | WWW

 • 2014

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M. Distributed fiber-optic sensor system based on phase- sensitive OTDR. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2014. Praha: Agentura Action M, 2014. s. 20-23. ISBN: 978-80-86742-39- 7.
  Detail

  SYSEL, P. Signálové procesory - laboratorní cvičení. 2014. s. 1-82. ISBN: 978-80-214-5204- 6.
  Detail

  SYSEL, P.; RUBÁŠ, M.; BURGET, R. Souhrnná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. Praha: 2N telekomunikace, 2014.
  Detail

  SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí. Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů. Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace. Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému. Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

 • 2013

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; SYSEL, P.; TRÁSY, K. Near electromagnetic field measurement of microprocessor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, roč. 2013, č. 02, s. 203-207. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; SYSEL, P. Základní metody diferenciální proudové analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2012

  SYSEL, P.; RAJMIC, P. Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-20. ISSN: 1687-6172.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRAJSA, O.; SYSEL, P.; OMRAN, Y.; ŠEDÝ, J. A Comparison of VoIP performance and capacity over PON and metallic networks. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. s. 81-84. ISBN: 978-80-554-0570- 4.
  Detail

  KRAJSA, O.; MÍČA, I.; OMRAN, Y.; SYSEL, P. Secure VoIP protocols, its comparison and performance analysis. In Proceedings of the 2012 International Conference on Telecommunication Systems. 1. Praha: ATSMA, 2012. s. 150-153. ISBN: 978-0-9820958-6- 7.
  Detail

 • 2011

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P. Filterbank modulation techniques and its utilization in ADSL systems. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409- 2.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Overlapped filtered multitone modulation and its optimization on VLIW DSP. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 86, č. 12, s. 91-95. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  MÁCHA, T.; SYSEL, P. New Virtual Keyboard for Handicapped People on Android. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2011. Brno University of Technology, 2011. s. 15-17. ISBN: 978-80-214-4283- 2.
  Detail

 • 2010

  SYSEL, P.; KRAJSA, O. Optimization of FIR filter implementation for FMT on VLIW DSP. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. s. 169-173. ISBN: 978-960-474-208- 0.
  Detail

  SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; VÍCH, R.; VONDRA, M. Metody potlačení hluku a rušení v řeči a možnosti a jejich implementace v mikroprocesorech a signálových procesorech. Praha: Akademie věd České republiky, 2010. s. 1-18.
  Detail

  SYSEL, P.; RAJMIC, P. Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 27, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Optimized implementation of FMT modulation on DSP. In Advances in Communictions, Computers, Systems, Circuits and Devices. Puerto De La Cruz: wseas, 2010. s. 268-271. ISBN: 978-960-474-250- 9.
  Detail

 • 2009

  HANÁK, P.; SYSEL, P.; VRBA, K. Verification of Modular Design of VoIP PBX with Analogue Telephone Lines. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2009. s. 1-4. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

 • 2008

  SYSEL, P.; MIŠUREC, J. Estimation of Power Spectral Density using Wavelet Thresholding. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 207-211. ISSN: 1790- 5117.
  Detail

 • 2007

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Speech Enhancement bz Spectral Subtraction Method using Enhanced Noise Estimate. In Proceedings of the 30th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP2007. 1.9. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 89-92. ISBN: 978-80-214-3445- 5.
  Detail

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Estimation of Threshold of Power Spectral Density of Noise in Single- Channel Methods of Speech Enhancement. In Proceedings of the 8th International Conference on Research in Telecommunication Technology RTT 2007. první. Liptovský Ján, Slovenská republika: Žilinská univerzita, 2007. s. 421-424. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

  SYSEL, P. Bias and Variance of Methods for Power Spectral Density Estimation. In Proceedings of 8th International Conference Research in Telecommunication Technology 2007. 1. Liptovský Ján: University of Žilina, 2007. s. 407-410. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

  SYSEL, P.; SMÉKAL, Z. Power Spectral Density Noise Estimation using Wavelet Transform in Spectral Domain. In Proceedings of 17th Czech- German Workshop Speech Processing. Praha: 2007. s. 98-105. ISBN: 978-80-86269-00- 9.
  Detail

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Enhanced estimation of power spectral density of noise, Springer Verlag. Personal Wireless Communications, 2007, roč. 245, č. 2, s. 521-532. ISSN: 1861- 2288.
  Detail

  SYSEL, P. Jednokanálová metoda zvýraznění řeči s využitím waveletové transformace v kmitočtové oblasti. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2007, roč. 2007, č. 425, s. 1-26. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  SYSEL, P. Implementace algoritmu FFT. Multimediální učební pomůcka pro předmět MSPR magisterského studijního programu Telekomunikační a informační technika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-20.
  Detail

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Enhanced Estimation of Power Spectral Density of Noise using the Wavelet Transform. In Personal Wireless Communications. SSCS. USA: Springer, 2007. s. 521-532. ISBN: 978-0-387-74159- 8.
  Detail

  BOUŠA, Z.; KUREČKA, R.; SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Modulární aplikace zvýrazňování řeči v signálových procesorech. Výzkumná zpráva k projektu AV ČR ev. č. 1ET301710509. 1ET301710509. 2007. s. 1-42.
  Detail

  KUREČKA, R.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; VONDRA, M.; BOUŠA, Z. Stanovení příznaků chybné výslovnosti. Výzkumná zpráva k projektu MPO ČR ev. č. FT-TA2/072. FT-TA2/ 072. 2007. s. 1-43.
  Detail

  SYSEL, P. Jednokanálová metoda zvýraznění řeči s využitím waveletové transformace v kmitočtové oblasti Vedoucí disertační práce byl prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-108.
  Detail

  SYSEL, P. Banky filtrů. Multimediální učební pomůcka pro předmět BCIF bakalářského studijního programu Teleinformatika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-36.
  Detail

  SYSEL, P. Návrh filtrů typu IIR. Multimediální učební pomůcka pro předmět BCIF bakalářského studijního programu Teleinformatika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-35.
  Detail

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Single- Channel Noise Suppression by Wavelets in Spectral Domain. Lecture Notes in Computer Science, 2007, roč. 4775, s. 150-164. ISSN: 0302- 9743.
  Detail

 • 2006

  Jiri Schimmel, Jiri Prinosil, Petr Sysel. Evaluation of Audio Signal Transmission Quality. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno: Brno, 2006. s. 107-112. ISBN: 80-214-3243- 8.
  Detail

  Petr Sysel. Signálové procesory - ukázkový software. 2006. s. 1 ( s.)
  WWW

  Smékal, Z., Sysel, P. Digital Signal Processing Algprithm Optimization for VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the Second International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. Marrakech, Morocco: SuviSoft, Oy Ltd., Finland, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 2-908849-17- 8.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, Z. Výkonné jádro pro embedded systémy. Sdělovací technika, 2006, roč. 2006, č. 10, 11, s. 8 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  Radomír Kurečka Zdeněk Bouša Petr Dub Petr Sysel. Databáze nahrávek řeči. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Petr Sysel. Řízení krokového motoru peristaltického čerpadla. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Sysel P. Kmitočtové a časově kmitočtové metody analýzy řečového signálu. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠILHAVÝ, P.; VRBA, K.; SYSEL, P.; KOMOSNÝ, D. Výzkum nové generace infuzních pump s centrálním dispečinkem - Výzkumná zpráva v roce řešení 2006 grantového projektu AV ČR v programu INFORMAČNÍ SPOLEČNOST. NENÍ. Brno: AVČR, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  VRBA, V.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁŘ, P.; SYSEL, P. Roční zpráva k řešení projektu MPO č. FT-TA3/011 "Výzkum a vývoj internetové telefonní ústředny". JIC, VUT Brno: Westcom, s.r.o., 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  SHKLYAEVA, A.; ŘÍHA, K.; SYSEL, P.; ČÍŽ, R.; RAJMIC, P.; VONDRA, M. Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů. výzkumná zpráva. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Petr Sysel. Signálové procesory. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  Petr Sysel. Grafické a multimediální procesory. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  SMÉKAL, Z.; SYSEL, P.; SCHIMMEL, J. Signálové procesory. Praha: Sdělovací technika, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86645-08- 8.
  Detail

  Radomír Kurečka Zdeněk Bouša Petr Dub Petr Sysel. Databáze nahrávek řeči. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)

  Petr Sysel. Řízení krokového motoru peristaltického čerpadla. Brno: 2006. s. 1 ( s.)

  Petr Sysel. Grafické a multimediální procesory - ukázkový software. 2006. s. 1 ( s.)
  WWW

  SYSEL, P. Statistical Based Voice Activity Detector. In Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Lodz, Poland: Lodz, 2006. s. 687 ( s.)ISBN: 83-921172-5- 5.
  Detail

 • 2005

  Schimmel, J., Sysel, P. Control of Digital Audio Signal Processing over Communication Networks. In Proceedings of 4th International Conference on Networking, Reunion Island France, April 2005, Part II. Springer, 2005. s. 425-432. ISBN: 3-540-25338- 6.
  Detail

  Petr Sysel. Statistical Based Voice Activity Detector. In Proceedings of 6th International Conference Research In Telecommunications Technology 2005. Technical University of Ostrava, 2005. s. 537 ( s.)ISBN: 80-248-0897- 8.
  Detail

  P. Sysel. Voice Activity Detection based- on Statistic Models. In Proceedings of the 16th Conference Electronic Speech Signal Processing. Prague, Czech Republic: Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Radio Engineering and Electronics, 2005. s. 175 ( s.)ISBN: 3-938863-17- X.
  Detail

  SCHIMMEL, J.; SYSEL, P. Control of Digital Audio Signal Processing. Lecture Notes in Computer Science, 2005, roč. 2005, č. 3421, s. 1-13. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

  Ing. Radomír Kurečka Ing. Zdeněk Bouša PaedDr. Lenka Němcová Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. Ing. Petr Sysel Ing. Martin Vondra prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. Metody pro záznam a zpracování nahrávek s chybnou výslovností. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  Petr Sysel, Martin Vondra, Ivan Koula. Zavedení nového předmětu "Zpracování řeči" do výuky magisterského studijního programu. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., VRBA, K., CHMELAŘ, M., NAGY, Z., KOMOSNÝ, D., SYSEL, P., GREGOŘICA, M. Výzkum nové generace infuzních pump s centrálním dispečinkem - Výzkumná zpráva v roce řešení 2005 grantového projektu AV ČR v programu INFORMAČNÍ SPOLEČNOST. NENÍ. Brno: AVČR, 2005. s. 0 ( s.)
  Detail

  Vrba, K., Shklyaeva, A., Sysel, P., Číž, R., Říha, K. Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů. Výzkumná zpráva VUT v Brně. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  SYSEL, P. Základy jazyka SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  SYSEL, P. Komunikace mezi procesy. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  SYSEL, P. Vyšší datové typy v jazyce SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  SCHIMMEL, J., SYSEL, P. Signal Level Indication in Digital Audio Processing Systems. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2004. Prague: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. In Sborník X. mezinárodní konference Moderní elektronické součástky 2004. Sdělovací technika. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  SYSEL, P. Optimization of FIR Filter on VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2004. Prague: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  SMÉKAL, Z. a kol. Non- linear Methods of Speech Enhancement. Projekt COST, No. OC277.002. Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments II. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P., ČERMÁK, J. Optimization of Parallel Processing in VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Neuveden. Neuveden: 2003. s. 280 ( s.)ISBN: 80-86645-05- 3.
  Detail

  SMÉKAL, Z. a kol. Ověření separační metody. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, K. a kol. Vyhodnocení měření v reálných podmínkách. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  SMÉKAL, Z. a kol. Implementace algoritmu separace řeči na digitální signálový procesor TMS320C6711. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P., SYSEL, P., RAJMIC, P. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments III. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 16 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  SYSEL, P., VRÁNA, J. Signálové procesory typu VLIW. In Proceedings of Audio Technologies and Processing ATP2003. Brno: Nakladatelstvi VUT, Brno, 2003, 2003. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2391- 9.
  Detail

  SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments I. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Architecture- Dependent Algorithm Optimization for VLIW Digital Signal Processor. In The 48th International Scientific Colloquium IWK' 2003. Neuveden. Ilmenau: 2003. s. 143 ( s.)ISBN: 1619- 4098.
  Detail

 • 2002

  MOUČKA, P., SYSEL, P., HUJKA, P. SISw - Studijní a informační systém WWW. 2002.

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Implementace algoritmů na signálových procesorech typu VLIW. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SYSEL, P. Optimalizace kódu GSM Half Rate kodeku na signálový procesor TMS320C64xx. Software ke smlouvě HS420004. Software ke smlouvě HS420004. Software ke smlouvě HS420004., 2002.

  RAJMIC, P., SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina: Žilina University, 2002. s. 60 ( s.)ISBN: 80-7100-991- 1.
  Detail

  SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Architecture- Dependent Optimization of TI VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 25th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2002). Brno, Czech Republic: 2002. s. 168 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086). Samostatný rychlý modem. FEKT VUT v Brně. Brno (ČR): 2002. s. 0 ( s.)
  Detail

  VRBA, K. a kol. Výběr signálového procesoru pro separaci řeči. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/ 125. neuvedeno. 2002.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2190- 8.
  Detail

  ROZSÍVAL, L., SYSEL, P. Vzdálené řízení a kontrola průmyslových zařízení GSM modemy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SMÉKAL, Z., HERMAN, I., MIŠUREC, J., PLŠEK, M., PORUBA, J., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Brno: Ústav telekomunikací, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, K. a kol. Tvorba algoritmů pro DSP. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/ 125. neuvedeno. 2002.
  Detail

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace ANSI- C kódu GSM Half Rate kodeku pro signálový procesor TMS320C64xx. Výzkumná zpráva ke smlouvě HS420004. 2002.
  Detail

 • 2001

  VRBA, K., NAGY, Z., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., HABR, M., MOUČKA, P. Využití multimediální technologie ve výuce. Technický manuál pro výuku předmětu TMS, 2.stupeň EST, VUT v Brně. Využití multimediální technologie ve výuce. Brno: VUT, 2001.
  Detail

  SMÉKAL, Z. a kol. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/ 125. 2001.
  Detail

  SMÉKAL, Z., VRBA, K., SYSEL, P. Software GSM kodeku pro telefonní ústředny. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  SMÉKAL, Z., VRBA, K., SYSEL, P. Optimalizace ANSI- C kódu realizujícího GSM kodér pro signálový procesor TMS320C6000. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  SMÉKAL, Z., HERMAN, I., KÉPESI, M., NAGY, Z., PLŠEK, M., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M., VRBA, K. RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. RTD Technologie hláskové separace zamaskované v šumu. neuvedeno. Brno: GAČR, 2001.
  Detail

  SYSEL, P., SMÉKAL, Z., NAGY, Z. Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace. Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace. Brno: Fond rozvoje vysokých škol., 2001.
  Detail

  VRBA, K., KÉPESI, M., PLŠEK, M., SYSEL, P. Příprava služby "Digitální operátor": Nové metody potlačování rušivých signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/ 040. Příprava služby "Digitální operátor": Nové metody potlačování rušivých signálů. VUT v Brně. Brno: MPO ČR, 2001.
  Detail

  SYSEL, P. Extended Spectral Subtraction Method. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2001, roč. 2001, č. 13/ 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail | WWW

  SYSEL, P. Využití vlnkové transformace pro segmentaci řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SYSEL, P. Modified Spectral Subtraction Method Utilizing Wavelet Transform. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Brno: BUT Brno, 2001. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

  SYSEL, P., RAJMIC, P. Application of Wavelet Transform to Audio Signal Compression. In Proceedings of Telecommunications and Signal Processing. Brno, Česká republika: BUT Brno, ESS, 2001. s. 143 ( s.)ISBN: 80-214-1962- 8.
  Detail

  SYSEL, P. Wiener Filtering with Spectrum Estimation by Wavelet Transformation. In Proceedings of International Conference on Trends in Communications. Bratislava, Slovensko: FEI STU, 2001. s. 471 ( s.)ISBN: 0-7803-6490- 2.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorihm of Digital Signal Processing Methods. In Proceedings of the 5th WSEW/IEEE Multiconference CSCC-MPC- MCME 2001. Rethymno, Kréta: 2001. s. 4291 ( s.)ISBN: 960-8052-33- 5.
  Detail

  SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorithm of Digital Signal Processing Methods. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Elektrical and Computer Engineering Series. Piraeus, GREECE: WSES Press, 2001. s. 445 ( s.)ISBN: 960-8052-39- 4.
  Detail

 • 2000

  SYSEL, P. Redukce šumu pomocí prahování waveletových koeficientů. In Proceedings of the 1st Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 80-86. ISBN: 80-214-1602- 5.
  Detail

  SYSEL, P. Speech Segmentation into Phonemes by Wavelet Transform. In Proceedings of the 23rd International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP- 2000. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 126-129. ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

  SYSEL, P. Reduction of Pulsing of Wavelet Transformation. In Volume of the Works Written by Students and Postgraduate Students. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 455 ( s.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.