• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Osobní číslo VUT 844
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Comparing the composite indicator Index Corporate Sustainability and the predictive model - an application on Czech manufacturing companies. In Proceedings of the 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-1-941763-46- 9.
Detail
 
2015
KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Utilization of Multidimensional Methods for Corporate Sustainability. In Proceedings of the 19th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-1-941763-28- 5.
Detail
 
2014
KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Sustainable Corporate Performance Index for Manufacturing Industry. In Proceedings of the 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-941763-09- 4.
Detail
 
2012
ŠIMBEROVÁ, I.; KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Corporate Governance Performance Measurement – Key Performance Indicators. Economics and management- 2007, 2012, roč. 17, č. 4, s. 1585-1593. ISSN: 1822- 6515.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P. Construction of the social performance indicators for the determination of performance of ESG-indicators to support the decision- making. In Proceedings of the 1st WSEAS Intenational Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA 12). UTB, FAME Zlín: 2012. s. 233-239. ISBN: 978-1-61804-125- 8.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P. Qualitative relationships between the environmental, social and governance (ESG) performance indicators for supporting the decision- making. In The 16th World Multi_conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012. s. 31-37. ISBN: 978-1-936338-68- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; DOČEKALOVÁ, M. Environmental, Social and Governance (ESG) Key Performance Indicators for Sustainable Reporting. In The 7th International Scientific Conference. 1. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2012. s. 655-663. ISBN: 978-609-457-116- 9.
Detail
 
2011
KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Sustainability: Environmental, Social and Corporate Governance Performance in Czech SMEs. In The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011. IFSR , Orlando, USA: WMSCI 2011,Orlando, USA, 2011. s. 94-99. ISBN: 978-1-936338-42- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. The use of Theoretical Modelling of the Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Performance Indicators. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, roč. 1, č. 1, s. 54-64. ISSN: 2029- 8501.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. National Framework of Qualifications for Tertiary Education. In 9 Mezinárodní vědecko-technická konference "Mírová ekonomika v podnikání a administrativě malých a středních podniků". 1. Minsk, Bělorusko: Běloruský národní technická univerzita, Minsk, 2011. s. 51-56. ISBN: 978-985-525-580- 3.
Detail
 
2010
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Management as a Tool for Solution of the Economic Depression. In The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010. selected paper. Vilnius Lithuania: Vilnius Gediminas Technical Universty, Lithuania, 2010. s. 1050-1057. ISBN: 978-9955-28-311- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; KRAFT, J. National of Qualifications Framework for Tertiary Education as a Tool of Knowledge Society. In III International Science Conference for Young Researchers "Technical Science and industrial management". Knowledge Society. Knowledge Society Institute, Bulgaria Sofia 1326, p. box 18: Knowledge Society Institute Bulgaria Sofia, 2010. s. 8-12. ISSN: 1313- 4787.
Detail
 
2009
ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; LACE, N. Creative Society- Space for Development of Company Innovative Potential. Knowledge Society, 2009, roč. 3, č. september 2009, s. 55-59. ISSN: 1313- 4787.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE COMPANY. In Education and Economy 2009. 2009. Tallin, Estonsko: Tallin University of technology, 2009. s. 70-81. ISBN: 978-9985-59-899- 3.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I.; LACE, N. Knowledge management as Knowledge management as a basis of the knowledge society. Knowledge Society, 2009, roč. Jan II, č. 3, s. 5-9. ISSN: 1313- 4787.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Economic crisis and social responsibility. In Economics and Management - 2009. Economics and management- 2007. 2009. ICEM Kaunas Litva: ICEM Kaunas Litva, 2009. s. 323-327. ISBN: 978-9955-25-662- 5. ISSN: 1822- 6515.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. SOCIAL ASPECTS IN LIFE CYCLE MANAGEMENT. In Economics and management. Economics and management- 2007. 2009. ICEM Kaunas, Litva: ICEM Kaunas, Litva, 2009. s. 289-293. ISBN: 978-9955-25-662- 5. ISSN: 1822- 6515.
Detail
 
2008
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. The Knowledge Management and the Human Capital. Knowledge Society, 2008, roč. 3, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1313- 4787.
Detail
ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Industrial Stakeholder Relationship Management Research. Business, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 1-16. ISSN: 1539- 722X.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Cultural Aspects of Management in conditions of Eastern Europe Countries and Russian. Intellectual Economics, 2008, roč. 2, č. 4, s. 73-81. ISSN: 1822- 8011.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Working Smarter Smart Practices Database. VADYBA, Management, 2008, roč. 3- 4, č. 16- 17, s. 88-96. ISSN: 1822- 3133.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. IMPROVEMENT OF EDUCATION AND INCREASE OF MANAGER'S COMPETENCE WITHIN MASTER STUDY MASTER STUDY PROGRAM "ECONOMY AND MANAGEMENT" AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT. In Actual problems od Economy Business and Management: Teheory and Practise. 1. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-5-7526-0347- 1.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A PART OF CORPORATE OBJECTIVES ACHIEVEMENT. In Entrepreneurship and Small Business in International Aspect. 4. Brno, česká republika: VUT Brno, 2008. s. 1-15. ISBN: 978-80-214-3768- 5.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Management Paradigm Based on Contemporary Managerial Thinging. Business, 2008, roč. 13, č. 1, s. 458-477. ISSN: 1539- 722X.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. FUZZY LOGIC FOR ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMICS ASPECTS OF DECISION- MAKING. In Economics and Management - 2008. 2008. Kaunas. Lithuania: Kunas University of Technology, 2008. s. 123-125. ISBN: 978-9955-25-462- 1.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Fuzzy Logic for Environmental, Social and Economics Aspects of Decision- Making. Economics and management- 2007, 2008, roč. 13, č. 1, s. 607-611. ISSN: 1822- 6515.
Detail
 
2007
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Technology of linking corporate management and strategic environmental management. VADYBA, Management, 2007, roč. 14, č. 1, s. 42-47. ISSN: 1822- 3133.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska - stav řešení projektu po 1. roce. In Výroční konference FP - sborník z konference. 2007. s. 15-19. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
Detail
ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. STAKEHOLDER MANAGEMENT IN THE MARKETING CONCEPTS FRAMEWORK. In CRM 2007 "Customer Relationship Management 07". 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 35-43. ISBN: 978-80-7395-015- 6.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Management and suistainable development. In Busines and Management 2006. 1. Vilnius Gedimanis Technical University, 2007. s. 357-362. ISBN: 978-9955-28-114- 6.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ. In FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 1. Brno: VUT v Brně, FP, 2007. s. 15-21. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. INTEGROVANÝ MANAGEMENT. In FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Brno: VUT v Brně, FP, 2007. s. 25-31. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. VÝVOJ MANAGEMENTU. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 74-82. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO CYKLU A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 85-90. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. INTEGRACE EKONOMICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ DO MANAGEMENTU ŽIVOTNÍHO CYKLU. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 56-64. ISBN: 978-80-227-2750- 1.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. The Share of the Economy of the Czech Republic Accounted for by Tourism. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, roč. 2, č. 2, s. 146-164. ISSN: 1888- 1734.
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Life Cycle Management and Tourist Destinations in the Czech Republic. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, roč. 2, č. 2, s. 29-42. ISSN: 1888- 1734.
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Aplikace managementu životního cyklu v podniku. In Podnikanie a podnikateĺské prostredie v SR. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. s. 218-221. ISBN: 978-80-225-2364- 6.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Soudobé přístupy managementu. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 78-85. ISSN: 1802- 8527.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Change content education of the management. In EDUCATION AND ECONOMY 2007. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2007. s. 77-78. ISBN: 978-9985-59-725- 5.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J.; MAŠTEROVÁ, L. Management v podmínkách východní Evropy a Ruska. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi - sborník z konference. 2007. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Interaktivní podpora výchovy manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 70-70. ISBN: 978-80-7318-646- 3.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Knowledge Management and Integrated Management. In TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY & ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS. Riga, Latvia: Riga Technical University, 2007. s. 150-151.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠVARCOVÁ, J. Pracujeme chytřejí. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 1-345.
Detail
KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L.; NĚMEČEK, P. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska, východiska projektu. In Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 2007. s. 35-41. ISBN: 978-80-214-3383- 0.
Detail
KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L.; NĚMEČEK, P. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska. In 2007. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Integration of Life Cycle as a Business Approach. Economics and management- 2007, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 521-526. ISSN: 1822- 6515.
 
2006
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. SUCCESSFUL TREND RESSEARCH AND DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC IN TIME AFTER YEAR 2002. In NEW TRENDS FOR A NEW EUROPE: Research for Entrepreneurship. Brno: akulta podnikatelská VUT v Brně, 2006. s. 1-4. ISBN: 80-214-3298- 5.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Rozhodovací proces o působení firmy na trhu s podporou managementu výzkumu a vývoje. In xxx. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 212-218. ISBN: 80-244-1468- 6.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In 4th International Scientific Conference Business and Management 2006. Vilnius. Vilnius Gediminas Technical University Faculty of Business Mangement: Vilnius, Litva, 2006. s. 278-284. ISBN: 9955-28-033- 6.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. THE ENVIRONMENTAL INVESTMENT IN THE CZECH ENTERPRISES. In New trends for a new Europe: research for enterpreneurship. Brno. University of Technology, faculty of Business and Management: Brno, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-214-3298- 5.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; LUŇÁČEK, J. STRATEGICKÝ ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT V ČESKÝCH PODNICÍCH. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. (International Scientific Conference. Brno. Brno: Brno, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7204-454- 0.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Corporate Future lies in Integrated Management Systems. In Business Development Possibilities in the New European Area: Scientifics Proceedings. Vilnius, Lithuania. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2006. s. 372-378. ISBN: 9986-19-937- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. ECONOMIC EDUCATION AT THE BUSINESS AND MANAGEMENT FACULTY AND ITS AWAITED DEVELOPMENT. VADYBA, Management, 2006, roč. 2, č. 11, s. 97-100. ISSN: 1822- 3133.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Proficiency as Part of Sustainable Development. In Small Business Management:Innovation,Strategy, Values. Riga. Riga, Lotyšská republika: Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, 2006. s. 1-12. ISBN: 9984-32-383- 8.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Přínosy ekonomických aspektů pro environmentální management. In Moderné prístupy k manžmentu podniku. Bratislava. Bratislava, Slovenská republika: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra manažmentu fakulty chemickej a potravinárskej technológie, 2006. s. 366-375. ISBN: 80-227-2509- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Predprinimatelskaja sreda v novych stranach EC. In Predprinimatelskaja sreda v novych stranach EC. Moskva. Moskva, Rusko: TEIC, 2006. s. 480-492. ISBN: 5-7218-0866- 7.
Detail
 
2005
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Strategic Environmental Management in SMEs Companies Focused on Product Live Cycle. In BUSINESS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE NEW EUROPEAN AREA. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2005. s. 131-136. ISBN: 9986-19-783- X.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. MOŽNÁ TRAJEKTORIE ROZVOJE VÝZKUMU A VÝVOJE V PODMÍNKÁCH ČR. In Proexportní politika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. ISBN: 80-214-3063- X.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. NOVÉ TRENDY MANAGEMENTU PODNIKU. Vedecké listy, 2005, roč. 1, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1336- 815X.
Detail
PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Trends of development of costs applied in the area of research and develipment in the Czech Repiblic. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno - Rozdrojovice: Brno University of technology, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-214-2953- 4.
Detail
ZICH, R., NĚMEČEK, P. Results of trends research development. In Developing regions through familz businesses and tourism. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005. s. 1-13. ISBN: 84-472-1018- 9.
Detail
KOCMANOVÁ, A., NĚMEČEK, P. NOVÉ TRENDY MANAGEMENTU PODNIKU. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislave, 2005. s. 395-401. ISBN: 80-227-2284- 7.
Detail
NĚMEČEK, P., KOCMANOVÁ, A. Některé důvody inovací. In Proexportní politika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 100-107. ISBN: 80-214-3036- X.
Detail
 
2004
NĚMEČEK, P.; URBÁNEK, J. The integrated management implements to university education system. In Krizový management. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. ISBN: 80-85960-71- 0.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; KOLEŇÁK, J. New trends in Czech companies. In New trends for a New Europa: Research for Entrepreneuship. Brno: Brno University of ttechnology faculty of business and management, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-214-2753- 1.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. ENVIRONMENTAL APPROACHS COST MANAGEMENT. In Socienty and Consumption:Economic-Managerial and Social- Cultural Factors. Kaunas , Lithuania: IGYS, VU KHF, 2004. s. 642-649. ISBN: 9986-19-625- 6.
Detail
Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M. Možné trendy rozvoje podniků. VUT v Brně. VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. 148 s. ISBN: 80-7204-362- 5.
Detail
NĚMEČEK, P.; ZICH, R. Podnikový management 1. díl. Podnikový management 1. díl. Brno: CERM, 2004.
Detail
Němeček, P., Kocmanová, A. Strategický environmentální management v podniku. In Globalizacia a jej sociálno- ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 56 ( s.)ISBN: 80-8070-311- 6.
Detail
ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KORÁB, V.; GARCÍA, A. New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: 2004.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Trend v oblasti rizik podnikového výzkumu a vývoje. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2787- 6.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Konkurence v podnikovém výzkumu a vývoji po vstupu ČR do EU. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 124 ( s.)ISBN: 80-214-2836- 8.
Detail
Němeček, P., Kocmanová, A. Trendy vývoje podniků v kontextu vstupu ČR do EU a její průmyslové politiky. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2653- 5.
Detail
Němeček, P., Petráš, J. Přístup českých průmyslových podniků k rizikům podnikového výzkumu a vývoje. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dosledky 2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 62 ( s.)ISBN: 80-8070-311- 6.
Detail
 
2003
NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J. Motivy inovační aktivity firem. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, 2003. s. 223 ( s.)ISBN: 80-214-2382- X.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Trendy vývoje podniků s přihlédnutím k technickému rozvoji. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dosledky. Rájecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. s. 209 ( s.)ISBN: 80-8070-134- 2.
Detail
NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Pragmatický přístup k výuce managementu. In Education for Management. Brno: Sdružení Evida Plzeň, 2003. s. 219 ( s.)ISBN: 80-86596-25- 7.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Standard inovačního potenciálu vybraných firem ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Przedsiebiorstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Katowicw: Górnošlaska wyžsza szkola handlowa v Katowicach, 2003. s. 150 ( s.)ISBN: 83-88402-39- 0.
Detail
NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízeni, FAST, VUT v Brně, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2346- 3.
Detail
NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu integracji z Unia evropejska. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2003. s. 337 ( s.)ISBN: 83-7246-226- 7.
Detail
NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Úloha strojírenskýho a elektrotechnického průmyslu v zahraničním obchodě. In New Trends of the Development of Industry. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2518- 0.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Costs as a Tool of Environmental Management. In ENTERPRISE IN TRANSITION. Split - Tučepi: The Faculty of Economics, Split, 2003. s. 557-562. ISBN: 953-6024-49- 7.
Detail
KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Mangement and Monitoring of Environmental Financal Flows in Moravia Companies. In 1st International Symposium on Environmental Management. Zagreb Fair, CROATIA: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2003. s. 5-16.
Detail
 
2002
NĚMEČEK, P.; DVOŘÁK, J.; GROLIGOVÁ, I.; NEJEZCHLEB, L. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. 1. Brno: PC DIR, 2002.
Detail
PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Conditions for advancement of research and development the Czech Republic after year 2001. In BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: IMPLICATIONS FOR ECONOMIC INTEGRATION INTO WIDER EUROPE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 344-352. ISBN: 80-86510-39- 5.
Detail
PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Globalizacia a jej vplyv na transformujuce sa ekonomiky (pozitiva a negativa). Zborník prednášek z medzinárodnej vedeckej konf. Žilina: Žilinská universita v Žilině, EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 208 ( s.)ISBN: 80-8070-005- 2.
Detail
PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR a jeho současná úloha při posilování konkurenceschopnosti výrobních firem. In NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2382- X.
Detail
 
2001
PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Úloha vybraných segmentů trhu při rozvoji průmyslu jihomoravského regionu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2102- 9.
Detail
KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. Aktuální příručka pro technický úsek. Vydavatelství technické litratury. Vydavatelství technické litratury. Praha: Verlag Dashöfer Praha, 2001. 4850 s. ISBN: 080-902247-2- 5.
Detail
NĚMEČEK, P., GROLIGOVÁ, I. Analysis of Machinery Industry and Elekctrotechnical Companies in Select Region. In Sborník Economics and Management. 2. Litva: Vilnius Universitetas. LITVA, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7100-897- 4.
Detail
PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Knowlege from companies analysis as a trend concept for their future development. In Smoll and Medium Firm Management with Computer Support. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2001. s. 78-84. ISBN: 80-86510-11- 5.
Detail
ZICH, R., PUTNOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., NĚMEČEK, P. Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur. V. Brno: GAČR, 2001.
Detail
PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. V. Brno: V, 2001. ISBN: XXX.
Detail
DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P., DVOŘÁK, J. Rozvoj průmyslu a elektronický obchod. Výzkumná zpráva. Brno: VUT v Brně, FP, 2001.
Detail
 
1998
NĚMEČEK, P., JUROVÁ, M. Vedoucí podniku- podnik v kostce. 1 a 2. 1 a 2. Praha: Verlag Dashofer, 1998. ISBN: 80- 901859.
Detail
KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. Vedení podniku. In Vedoucí podniku - podnik v kostce. 1. Praha: Verlag Dashofer, Odborné nakladatelství technické, 1998. s. 1 ( s.)ISBN: 80-901859-.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.