Ing.

Petr Maule

MBA

FEKT, UETE

xmaule02@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Maule, MBA

Publikace

 • 2020

  MAULE, P. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ FOTOVOLTAIKY V KONTEXTU CIRKULÁRNÍ ENERGETIKY. 41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: VUT v Brně, 2020. s. 83-86. ISBN: ISBN 978-80-02-02900.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Real-measured Properties of Photovoltaic Modules Manufactured in 2018-2019. In 21st International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2020). ECS Transaction. 21. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2020. s. 203-209. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of Recycling of Photovoltaic Systems from the Point of View of Prolonging the Total Service Life of Photovoltaic Modules and Circular Energetic. In 21st International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2020). ECS Transaction. 21. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2020. s. 211-219. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of recycling of photovoltaic systems from the point of view of prolonging the total service life of photovoltaic modules and circular energy. ABAF- 21. 1. Brno: VUT v Brně, 2020. s. 113-115. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  MAULE, P. Možnosti získání profesní kvalifikace „Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2020. Plzeň: 2020. s. 150-156. ISBN: 978-80-906281-2-0.
  Detail

 • 2019

  VANĚK, J.; MAULE, P. Náhrada FV modulů ve stringu za FV moduly s odlišnými jmenovitými výkony. In ALER 2019 Medzinárodná vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES. Liptovský Mikuláš: 2019. s. 100-107. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  MAULE, P. ENERGETICKÝ POSUDEK ZNÁMKA KVALITY FOTOVOLTAICKÝCH PROJEKTŮ (.!?). In Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. s. 35-39. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

  MAULE, P. Evropská energetická legislativa. Nová příležitost pro obyvatele bytových domů. In Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. s. 40-43. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

  MAULE, P. ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš 2019: 2019. s. 93-111. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  MAULE, P. Hodnocení fotovoltaických systémů a jejich zapojení. Energie-21, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 14-16. ISSN: 1803-0394.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of Replacing PV Module in the String by the Module with Different Power. In ECS Transactions. ECS Transactions. 1. USA: The Electrochemical Society, 2019. s. 301-310. ISBN: 978-80-214-5651-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému II. Energetika, 2019, roč. 69, č. 4, s. 243-246. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému I. Energetika, 2019, roč. 69, č. 3, s. 162-165. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of replacing a faulty module with a different power module to the total PV power rating. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 20th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2019. s. 154-157. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  MAULE, P. VÝUKA SOFTWAROVÉHO PROJEKTOVÁNÍ V PV*SOL NA VUT FEKT. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2019. s. 86-89. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  MAULE, P. ENERGETICKÝ POSUDEK ZNÁMKA KVALITY FOTOVOLTAICKÝCH PROJEKTŮ. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 40-43. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Sériové spojování modulů s odlišnými jmenovitými výkony. In Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. s. 50-54. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

 • 2018

  MAULE, P. Využití PV*SOL k efektivnímu projektování fotovoltaických systémů. In Fotovoltaické Forum 2018 a Energetická konference 2018. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace z.s., 2018. s. 10-15. ISBN: 978-80-906281-8-2.
  Detail | WWW

  MAULE, P. Využití programového nástroje PV*Sol k projektování fotovoltaických systémů. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  MAULE, P. Využití elektřiny OZE v závislosti na způsobu měření. In Alternatívne zdroje energie - ALER 2018. Zborník príspevkov a vystúpení na 14. ročníku konferencie. Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2018. s. 93-96. ISBN: 978-80-89456-33-8.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.