Ing.

Petr Kočiš

FSI, ÚVSSR ORR – asistent

126108@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Kočiš

Publikace

  • 2017

    KOČIŠ, P.; KNOFLÍČEK, R. Artificial Muscles: State of The Art And a New Technology. MM Science Journal, 2017, roč. February, č. 2017, s. 1668-1673. ISSN: 1805-0476.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.