Ing.

Petr Jákl

Ph.D.

FSI, ÚFI – externí spolupracovník

xmjaklp00@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Jákl, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

2FFyzika I
Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚFI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021