doc. Ing.

Petr Hýzl

Ph.D.

FAST, PKO – docent

+420 54114 7418
hyzl.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  SACHR, J.; DAŠEK, O.; HÝZL, P. Detekce přítomnosti R-materiálu v asfaltových směsích pomocí metody postupné extrakce asfaltového pojiva. Silniční obzor, 2021, roč. 82, č. 2, s. 39-42. ISSN: 0322-7154.
  Detail | WWW

 • 2020

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; STEHLÍK, D. Usage of foamed bitumen in asphalt mixtures. Engineering Solid Mechanics, 2020, roč. 9, č. 1, s. 71-76. ISSN: 2291-8752.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Rheological properties of mastic mortar depending on petrographic origin of filler particles. Engineering Solid Mechanics, 2020, roč. 8, č. 4, s. 397-402. ISSN: 2291-8752.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HÝZL, P.; MACHEL, O.; DAŠEK, O.; KAŠPÁREK, M.; KOMENDA, R. Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích. Silnice a železnice, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 101-103. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2019

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, roč. 2019, č. Special issue, s. 1-8. ISSN: 1687-8442.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KOUDELKA, T.; HÝZL, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; ŽÁK, J.; SUDA, J. Srovnání vlastností vybraných asfaltových pojiv. Silniční obzor, 2019, roč. 80, č. 1, s. 15-22. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Rheological Properties of Mastic Mortar Depending on Petrographic Origin of Filler Particles. 2019. s. 177-184.
  Detail

  HÝZL, P.; MACHEL, O.; DAŠEK, O.; KAŠPÁREK, M. Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

 • 2018

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů. Silnice a železnice, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 123-127. ISSN: 1801-822X.
  Detail

 • 2017

  HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P. Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt. In Applied Mechanics and Materials (Volume 863). softcover. Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017. s. 129-134. ISBN: 978-3-03835-757- 5.
  Detail | WWW

  COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAP. In Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 547-553. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Properties of Pavement Bitumens Assessed Using European and American Approach. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 554-559. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P. The Effects of Aging on Asphalt Binders Containing Visbreaking Residues. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 541-546. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P. Properties and Ageing of Crumb Rubber Modified Bitumens. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 535-541. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration. Road Materials and Pavement Design, 2017, roč. 2017 (18), č. Supplement 1, s. 118-130. ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

  HÝZL, P.; BUREŠ, P.; FIEDLER, J.; SÝKORA, M.; KAŠPAR, J. Performance properties of asphalt mixes for rich bottom layers (RBL). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 2017, č. 236, s. 1-9. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 1. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 13-18. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 2. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-23. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 3. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Doplňující kritéria pro hodnocení vlastností silnišních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; DUPUY, J.; ZRŮSTOVÁ, M.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M. Sledování vlastností drobného kameniva a jeho vlivu na funkční vlastnosti asfaltových směsí. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; HRBEK, K.; PAZNA, R.; BOHUSLAV, J.; MONDSCHEIN, P.; BURÁŇ, F.; URBÁNEK, M. Využití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Využití recyklovaného materiálu v asfaltových kobercích mastixových. In Zborník Přednášok z konferencie Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek. 1. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2017. s. 39-43. ISBN: 978-80-232-0333- 2.
  Detail

 • 2016

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P. Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks. In Resources, Environment and Engineering II. The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2016. s. 83-90. ISBN: 978-1-138-02894- 4.
  Detail | WWW

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P. Vlastnosti silničních asfaltů hodnocené evropským a americkým přístupem. In DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2016. s. 143-149. ISBN: 978-80-89565-27- 6.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P. The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2016, roč. 11, č. 3, s. 222-232. ISSN: 1822-427X.
  Detail

  DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; COUFALÍK, P.; HEGR, Z.; HÝZL, P.; MATOUŠEK, D. Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím. Silniční obzor, 2016, roč. 77, č. 2, s. 31-35. ISSN: 0322-7154.
  Detail

 • 2015

  KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P. Přidávání R- materiálu do asfaltových směsí. Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. Slovenská republiky: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 33-38. ISBN: 9788023203288.
  Detail

  COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P. Srovnání stárnutí asfaltových pojiv v laboratorních podmínkách a v reálné situaci. In Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. 1. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 22-28. ISBN: 978-80-232-0328- 8.
  Detail

  STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M. Pavement construction using road waste building material – from a model to reality. Road Materials and Pavement Design, 2015, roč. 2015 (16), č. Supplement 1, s. 314-329. ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D. Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015. 1. České Budějovice: 2015. s. 1-14. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

  ČIHÁČKOVÁ, P.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; ŠERNAS, O.; VAITKUS,A. Performance Characteristics of the Open-Graded Asphalt Concrete Filled with a Special Cement Grout. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2015, roč. 10, č. 4, s. 316-324. ISSN: 1822-427X.
  Detail

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Rheological Properties of Asphalt Rubber. In Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference. 1. Las Vegas: Locape - Artes Gráficas, Lda., 2015. s. 369-388. ISBN: 978-989-20-5949- 5.
  Detail

  ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R. REVITALIZACE CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK TECHNOLOGIÍ PŘEKRYVNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky. České Budějovice: Česká silníční společnost, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J. Katalog vad a poruch tramvajových tratí. Katalog vad a poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2015. s. 1-55. ISBN: 978-80-214-5253- 4.
  Detail

  ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R. Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev. In Asfaltové vozovky 2015. 1. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P. Zkušební normy pro asfaltové směsi - nové metody. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015. České Budějovice: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

 • 2014

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 36-42. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. s. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693- 3.
  Detail

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. s. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693- 3.
  Detail

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I. Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 116-121. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J. Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 82-86. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 31-36. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2013

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. s. 1-18. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; HÝZL, P. Monitoring of experimental sections with recycled waste materials. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. s. 641-642. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Full – scale model of road structure. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. s. 639-640. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

 • 2012

  HÝZL, P.; ADAMEC, V. Snižování dopravního hluku pomocí hutněných asfaltových vrstev. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 20, č. Supp 1/ 2012, s. 41-46. ISSN: 1335- 0285.
  Detail

  HÝZL, P. Software pro návrh asfaltových směsí. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 1/ 2012, s. P2- XIV (P2-XV s.)ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; SOUČEK, V. Comparison of fatigue properties using 2-point and 4-point bending tests – Czech experience. In Four - point Bending - Pais and Harvey. London: Taylor and Francis Group, London, 2012. s. 205-212. ISBN: 978-0-415-64331- 3.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction. In 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories. 1. London: Springer. com, 2012. s. 1181-1188. ISBN: 978-94-007-4565- 0.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Stavba full- scale modelu konstrukce vozovky. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 2/ 2012, s. 31-34. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2010

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P. Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic. In CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure. 1. Zagreb, Croatia: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. s. 265-270. ISBN: 978-953-6272-37-2.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Recyklovaný materiál do pozemních komunikací v České republice. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. Nový Smokovec: Dom techniky, 2010. s. 75-80. ISBN: 978-80-232-0306-6.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 267-273. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J. Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 217-226. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P. Management system with the secondary road construction materials. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 127-132. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Systém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT, FAST, 2010. s. 309-319. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

 • 2009

  HÝZL, P. Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi. Silnice a železnice, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 33-35. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2008

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2008.
  Detail

 • 2007

  HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém pro zkoušení asfaltových směsí. In Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-232-0276- 2.
  Detail

  RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P. ODBORNÝ POSUDEK PROJEKTU "Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice". 2007.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O. Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108- 1 Asfaltový beton. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  VALENTIN,J; MONDSCHEIN,P.;HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Příprava a návrh teplotní "Performance grade" mapy pro pozemní komunikace v ČR. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Celoživotní vzdělávání pracovníků silničních laboratoří v ČR. In Sborník z konference Q2007. 1. 2007. s. 209-213. ISBN: 978-80-969681-0- 7.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Aspects concerning the design and performance of recycled base courses. In Proccedings from conference. 1. London: Taylor and Francis, 2007. s. 1661-1666. ISBN: 978-0-415-44882- 6.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M. Funkční zkoušky asfaltových směsí. Stavebnictví, 2007, roč. 1, č. 06-07/ 07, s. 57-59. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  HÝZL, P. Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin - dílčí zpráva za rok 2006. 1. Brno: 2007. s. 1-9.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006. 1. Brno: 2007.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2007.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II. 1. 2007.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2007.
  Detail

  HÝZL, P. VUT v Brně - FAST- Ústav pozemních komunikací - představení spolupracujícího pracoviště na programu vzdělávání. 1. Brno: 2007.
  Detail

  HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém. Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276- 2.
  Detail

  HÝZL, P. Stavba cyklického triaxiálního zatěžovacího systému pro funkční stanovení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací. In Experiment 07 Sborník. BRNO: CERM, 2007. s. 103-107. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  HÝZL, P. Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací. In x. 1. Brno: VUT FAST, 2006. s. 48-56. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

  HÝZL, P. Sledování účinnosti nových technologií v pozemních komunikacích. In x. 1. Rajecké teplice: MASM ŽILINA, 2006. s. 129-134. ISBN: 80-85348-71- 3.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Využití triaxiálních zatěžovacích systémů pro posuzování vlastností silničních stavebních materiálů. In x. 1. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, 2006. s. 86-91. ISBN: 80-232-0246- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006. 1. 2006. s. 1-84.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005. 1. Brno: 2006. s. 1-120.
  Detail

  HÝZL, P. Tvorba metodik pro využití druhotných surovin při budování cyklistických stezek v jednotlivých krajích ČR. Brno: 2006. s. 1-36.
  Detail

  HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku ČSN EN 12697- 25. 1. 2006. s. 1-27.
  Detail

  HÝZL, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E. BM 52 Praktické aplikace pozemních komunikací. Brno: 2006. s. 1-242.
  Detail

  HÝZL, P. Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací. Brno: 2006.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy 2005. 2006.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Zřízení multimediální výukové učebny v prostorách silniční laboratoře - návrh projektu FRVŠ - typ A. 2006. s. 1-3.
  Detail

  HÝZL, P. Výroční zpráva projektu " Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin. 1. Brno: 2006. s. 1-15.
  Detail

 • 2005

  HÝZL, P. Systém funkčních zkoušek silničních stavebních materiálů podle EN. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. 2005. s. 97-102. ISBN: 80-232-0246- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení. In AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice. 1. České Budějovice: 2005. s. 445-450. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D. SAMARIS project - Colliery spoil - technical digest. 1. Brusel: 2005. s. 1-24.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Partial report SCORE (Superior Cold Recycling based on benefits of bituminous micro-emulsions and foamed bitumen). 2005. s. 1-10.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2005. s. 1-152.
  Detail

  HÝZL, P. Diagnostika vozovky MK Waitova a Stanislava Manharda v Prostějově. 2005. s. 1-5.
  Detail

  HÝZL, P. Diagnostika vozovky MK Francova v Brně. 2005. s. 1-5.
  Detail

  HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697- 33. 1. 2005. s. 1-19.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi. 2005. s. 1-84.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P. Asfaltové vozovky nové generace. 2005.
  Detail

 • 2004

  KUDRNA, J.; HÝZL, P. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In EXPERIMENT 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697- 23. 2004. s. 1-16.
  Detail

  HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN 12697- 12. 2004. s. 1-13.
  Detail

  HÝZL, P. Užití asfaltových membrán v konstrukci vozovky. 2004. s. 1-134.
  Detail

  HÝZL, P. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci EN 12697- 15. 2004.
  Detail

  HÝZL, P. Diagnostika vozovky MK Na pískách v Hodoníně. 2004. s. 1-10.
  Detail

  HÝZL, P. Diagnostika vozovky II/150Malé Hradisko - Okluky. 1. 2004. s. 1-10.
  Detail

  HÝZL, P. Provedení zkoušek odolnosti asfaltové směsi ABS I proti smršťovacím trhlinám metodou VUT Brno. 1. 2004. s. 1-5.
  Detail

  HÝZL, P. Provedení zkoušek stanovení tažných vlastností asfaltů metodou silové duktility. 1. 2004. s. 1-7.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek. In sborník z konference. 1. VUT v Brně, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

 • 2003

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu 803/120/117 " Asfaltové vozovky nové generace". 2003. s. 1-70.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Měření funkčních vlastností asfaltových směsí a jejich využití při navrhování vozovek. In 2003.
  Detail

  HÝZL, P. Posouzení konstrukcí vozovek se zabudovanými asfaltovými membránami. In Brno: 2003.
  Detail

  KUDRNA, J.; HÝZL, P. Měření funkčních vlastností asfaltových směsí s novými asfalty a přínos pro návrh vozovky. In Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS Brno, 2003. s. 73-80. ISBN: 80-903279-0- 7.
  Detail

 • 2002

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " Zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2002. s. 1-100.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu 803/120/117 "Asfaltové vozovky nové generace". 2002. s. 1-60.
  Detail

 • 2001

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; BLÁHA, D. TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky. Brno: 2001. s. 1-24.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva projektu S302/120/801 "Využití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky". 2001. s. 1-50.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky. In České Budějovice: 2001. s. 454-460.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Zařízení pro stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových vrstev. In České budějovice: 2001. s. 350-353.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J. Výroční zpráva S301/120/801 "Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti". 2001.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2001. s. 1-50.
  Detail

  HÝZL, P. Nové metody zkoušení asfaltových membrán. In 2001. s. 359-362.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.